halk Sağlığı anabİlİm Dalı

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tıp fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı bir anabilim dalıdır. 1995 yılında Doç. Dr. Cemil Özcan tarafından kurulan Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Nisan 2017 tarihi itibariyle dört öğretim üyesi, altı araştırma görevlisi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bugüne dek ana bilim dalından 12 hekim Halk Sağlığı uzmanlık derecesi, 44 sağlık profesyoneli de Halk Sağlığı yüksek lisans derecesi almıştır. Halen beş öğrenci yüksek lisans eğitim programına devam etmektedir.

hizmetlerimiz

Anabilim Dalı öğretim elemanları temel olarak 3 farklı alanda hizmet sunmaktadırlar:

1- Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra yönetim birimlerinde bilimsel danışmanlık görevleri.  (Şehzadeler Eğitim Araştırma bölgesi çalışmaları)

2- Üniversitenin ve dış araştırmacıların sağlık bilimleri alanında faaliyet gösteren akademisyenlerine araştırma yöntemleri ve Yaşam Kalitesi konularında yıllardır kesintisiz olarak sürdürülen danışmanlık hizmeti

3- Zaman zaman ulusal (Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Sanayi kuruluşları) uluslar arası araştırma projelerinde üçüncü taraf olarak aktif görev almak. 


4- Bizzat Anabilim Dalı öğretim elemanlarının başkanlığında düzenlenen ulusal düzeyde katılıma açık olan bilimsel toplantılar (Anablim dalının önderliğinde, 8 adet Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 5 adet Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi ) ve kurslar (Psikometrik Analizler ve Geçerlilik-Güvenilirlik Kursları .2016 ve 2017)


5- Halk Eğitim faaliyetleri (Eğitim Araştırma Bölgemizde).


6- Tıp fakültesi Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Öğrenci Kulübü danışmanlığı


öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri

 


KARE KARE BİZ
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik