Eğİtİm Öğretİm Rehberİ


Kuruluş:Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa 03.07.1992 tarihinde eklenen 3837 sayılı kanunun 25. maddesi ile kurulmuş olup, 1995-1996 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Fakültemizde tıp eğitiminin süresi 6 yıldır. 2008 yılından itibaren eğitim hizmetleri Uncubozköy yerleşkesinde bulunan Derslikler Binası ve CBÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde sürdürülmektedir. Dönem I, II ve III. öğrencilerinin öğrenim gördüğü 140 kişilik 3 amfi, 4 multidisipliner mikroskobi laboratuvarı ve 2 beceri laboratuvarı bulunmaktadır. Fakültemizin ana hedefi nitelikli bir eğitim programıyla öğrencilerini öncelikle ülkemizin ihtiyacı olan sağlık sorunlarını en aza indirebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış hekimler yetiştirmektedir.
Kazanılan Derece:Programı başarıyla tamamlayan mezunlar Tıp Doktoru unvanı alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora):Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları:1- Lise diploması 
2- ÖYS sonuç belgesi. 
3- Sağlık Kurulu Raporu 
4- 12 fotoğraf
5- Askerlikle ilişkili olmadığına dair belge
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar:Zorunlu dersler arasında yer alan İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersleri özel ya da kamu kurumlarında alanlar ve yeterlilik sağladığını düşünen öğrencilerin bu sınavlara girme hakkı bulunmaktadır. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları:Tıp Doktoru unvanı kazanmak için öğrencilerin, temel tıp dönemlerinde ve klinik stajlarda 100 üzerinden en az 60 puan, alanlar başarılı olarak kabul edilir. Öğrenci son yıl 12 ay süre ile intörn doktor olarak stajlarını yapar.
Program Profili:Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin temel amacı; topluma sağlık hizmeti sunacak yetkinlikte, temel bilgi, mesleki beceri ve tutuma sahip, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eden hekimler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle):Tıp Fakültesi mezunları zorunlu hizmet yasası kapsamında kamuya ait sağlık kurumlarında ve zorunlu hizmet sonrası özel sağlık kurumlarında “Tıp Doktoru” unvanıyla iş bulma imkânına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş:Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek herhangi bir dalda uzmanlık eğitimine devam ederek “Uzman Hekim” unvanı kazanabilirler. Ayrıca sağlık alanında herhangi bir doktora programına başvurabilirler. Ayrıca mezunlarımız Rektörlüğe bağlı olarak çalışan Sağlık Bilimleri Enstitüsü programlarında Lisans üstü eğitim yapma hakkına da sahiptirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme:Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Üniversite Senatosu tarafından onaylanmış Celal Bayar üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre yapılmaktadır. İlk üç yılda entegre eğitim sistemi gereği her ders kurulu sonunda teorik ve pratik (çoktan seçmeli/NÖKS) sınavlar yapılmakta ve her dönem sonunda final sınavları uygulanmaktadır. Dönem I, II ve III'te yıl sonu dönem notu, ders kurulu sonu sınavlarının toplamının %50'si ve final sınavının %50'si toplanarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dönemi geçmesi için puan ortalamasının 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekmektedir. Dönem IV ve V’te pratik ve teorik sınav aşamalarından oluşan sınavlar her staj sonunda yapılır. Sınavlar yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir ve başarı puanı 60 ve üzeridir. Öğrenci o stajdan başarılı sayılabilmek için, hem teorik, hem pratik sınavdan en az 60 puan almak zorundadır. Sınavın her iki aşamasından 60 ve üzerinde not alan öğrencinin staj sonu sınav puanı, teorik ve pratik sınavlardan alınan puanların ortalamasıdır. Dönem VI (intörnlük) eğitimine ilişkin esaslar Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Eğitim ve Çalışma Rehberi ile belirlenmiştir. Eğitim süresinin sonunda, intörnün çalıştığı birim tarafından intörnün her türlü çalışmasının değerlendirildiği (genel tıp birikimi, seminer hazırlayıp sunma becerisi, görev sorumluluğu, iletişim becerisi, hasta hazırlayıp takip etme becerisi, tıbbi girişim becerisi, saha çalışmaları, psiko-sosyal durumu,) bir karne doldurularak yeterlilik değerlendirmesi yapılır. 

Mezuniyet Koşulları:6 dönemi de yönetmelik ile belirlenen asgari ölçme değerlendirme koşullarını sağlayarak tamamlayanlara “Tıp Doktoru” unvanıyla mezuniyet belgeleri verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ):Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü):Fakülte Dekanı Prof.Dr. Süleyman Sami İlker
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Uncubozköy MANİSA.

Dekan Yardımcısı : Prof. Dr.İpek Akil
AKTS/DS Koordinatörü 
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Uncubozköy MANİSA.
Tel: (236) 233 19 20 
Bölüm Olanakları:

Fiziki Mekân Durumu: CBÜ Tıp Fakültesi eğitim hizmetlerini Uncubozköy Yerleşkesinde yer alan Derslikler Binası ile CBÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde sürdürmektedir. 
Tıp Fakültesi derslikler binasında 3 amfi, 4 multidisipliner mikroskopi laboratuvarı, 2 mesleksel beceri laboratuvarı ve Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır. Hastane binasında ise 9 adet derslik bulunmaktadır. 
Yerleşke alanında, kütüphane, kafeterya ve açık spor sahası bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Ders Öğretim Planları

Program Çıktıları Karşılama Matrisi

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik