Tıbbİ MİkroBİyolojİ

 Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’mız 1994 yılında Tıp Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve bu tarihten itibaren hizmet vermeye devam etmektedir.
Anabilim Dalımız bünyesinde Tıp Fakültesi Dönem I, Dönem II ve Dönem III teorik ve pratik derslerinin yanı sıra, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı asistan uzmanlık eğitimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Doktora eğitim programları verilmektedir.
Anabilim Dalımızda bulunan Bakteriyoloji, Viroloji, Seroloji, Moleküler Mikrobiyoloji, Mikoloji ve Mikobakteriyoloji laboratuvarlarında mikrobiyal hastalıkların ileri tetkik ve tanı yöntemleri uygulanmakta ve Üniversite Hastanemizdeki tüm branşlarla koordine çalışarak rutin laboratuvar hizmeti verilmektedir.
Uygulanan eğitim, öğretim ve rutin hizmetlerin yanı sıra bünyemizdeki araştırma laboratuvarlarında çok sayıda araştırma, ulusal ve uluslar arası projeler ve Doktora tez çalışmaları yürütülmektedir.

Öğretİm Üyelerİmİz

Prof. Dr. Semra KURUTEPE (AD Başkanı)
Prof. Dr.Süheyla SÜRÜCÜOĞLU
Prof.Dr.Tamer ŞANLIDAĞ
Prof. Dr. Kenan DEĞERLİ
Prof. Dr. Sinem AKÇALI
Prof. Dr.  Hörü GAZİ
Prof. Dr. Nuri ÖZKÜTÜK
Doç. Dr. Talat ECEMİŞ


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik