Araştırmalar ve Projeler:

Anabilim dalında, güçlü akademik kadrosuyla çeşitli konularda önemli araştırmalar yapılmıştır.

Anabilim dalı öğretim elemanlarının özellikle ulusal ve uluslararası projeler kapsamında çalıştıkları bazı konu başlıkları:

  • Sağlık Yönetimi, Bölge Sağlık Yönetimi, Epidemiyoloji, Biyostatistik, Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi, Okul Sağlığı,
  • İş Sağlığı, Kadın Sağlığı, Çocuk Sağlığı, Toplum beslenmesi, Bulaşıcı hastalıklar, Kronik hastalıklar, Eşitsizlikler,
  • Sağlık Politikaları, Sağlığı geliştirme.

Ulusal Projeler:

  • Manisa Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (1999, 2005)
  • Manisa Okul Sağlığı Projesi
  • Muradiye Obesite Müdahale projesi
  • Sanayide Koruyucu kullanımı projesi

Uluslararası Projeler:

*AB 5 inci Çerçeve Projesi: Yaşlılarda Yaşam Kalitesi Projesi (WHOQOL-OLD)

* AB 6 ıncı Çerçeve Projesi: Engelli bireylerde yaşam kalitesi, tutum ve bakım ve destek kalitesi Projesi

(DISQOL)

* AB eCost Projesi (Tarım İşkolunda İş Sağlığı ve İş Güvenliği -2017)


Anabilim dalımız öğretim üyeleri başkanlığında ya da düzenleme kurulu üyesi olarak görev aldıkları bilimsel toplantılar:


Temel Sağlık Hizmetleri Buluşmaları (8 toplantı):

1.TSH Buluşması : http://www.temelsaglikhizmetleri.org/wp-content/uploads/1tshkitap/index.html

2. TSH Buluşması : http://www.temelsaglikhizmetleri.org/wp-content/uploads/2tshkitap/index.html

3. TSH Buluşması : http://www.temelsaglikhizmetleri.org/wp-content/uploads/3tshkitap/index.html

4. TSH Buluşması : http://www.temelsaglikhizmetleri.org/wp-content/uploads/4tshkitap/index.html

5. TSH Buluşması : http://www.temelsaglikhizmetleri.org/wp-content/uploads/5tshkitap/index.html

6. TSH Buluşması : http://www.temelsaglikhizmetleri.org/wp-content/uploads/6tshkitap/index.html

7.TSH Buluşması : http://www.temelsaglikhizmetleri.org/?p=130

8. TSH Buluşması : http://www.temelsaglikhizmetleri.org/wpcontent/uploads/2016/03/TSH8_2duyuru.pdf


Yaşam Kalitesi kongreleri (5 toplantı)

1.Sağlıkta Yaşam Kalitesi kongresi : http://www.saykad.net/?page_id=446

2.Sağlıkta Yaşam Kalitesi kongresi : http://www.saykad.net/?page_id=442

3.Sağlıkta Yaşam Kalitesi kongresi : http://www.saykad.net/?page_id=93

4.Sağlıkta Yaşam Kalitesi kongresi : http://kongre.saykad.net/

5.Sağlıkta Yaşam Kalitesi kongresi : 11-12 Kasım 2016,İzmir. www.saykad.net

KARE KARE BİZ
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik