genel cerrahİ Anabİlİm Dalı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1992 yılında kurulmuştur. Başlangıcından günümüze kadar geçen süre içinde genel cerrahi kliniğinin temel amacı hekim ve uzmanlık öğrencilerine güncel teorik bilgiler yanında modern cerrahi ve klinik becerileri kazandırmaktır.

Celal Bayar Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 37 yataklı servisi, 19 yataklı yoğun bakım ünitesi ve polikliniği ile sağlık hizmet vermektedir. Genel Cerrahi servisinin doluluk oranı tama yakındır ve yılda ortalama 1400 kadar ameliyat gerçekleştirilmektedir.

Genel Cerrahi Kliniğinde alt ve üst gastrointestinal sistem, meme ve endokrin, hepatopankreatobiliyer sistem cerrahi girişimleri gibi deneyim gerektiren ameliyatlar yapılmaktadır. Genel Cerrahi Kliniği içinde gastroskopi, kolonoskopi gibi endoskopik işlemlerin gerçekleştirildiği endoskopi ünitesi yer almaktadır.

Anabilim Dalımızda uzmanlık öğrencisi eğitim programı 5 yıldır. Bu süre içinde elde ettikleri bilgi ve deneyime göre sorumluluklar yüklenmektedir. Uzmanlık öğrencileri eğitim süresi içinde tüm yasal rotasyonlarını yapmakta ve giderek azalan sıklıkta nöbet tutmaktadırlar. Akademik yıl içinde her hafta cuma günleri bilimsel toplantılar ve eğitim programı yürütülmektedir. Bu programda haftalık olgu takdimi, makale ve seminerler, mortalite ve morbidite değerlendirmeleri ve diğer bilim dalları ile ortak toplantılar yapılmaktadır. Klinikte bulunan bilgisayarlar ve kesintisiz internet ile üniversite bünyesindeki elektronik kütüphane yolu ile güncel dergilere ve temel kitaplara ulaşım sağlanmaktadır. Genel Cerrahi Kliniği içindeki 24 saat açık kütüphanede ise temel cerrahi kitapları bulunmaktadır.

Öğretim Üyelerimiz

KARE KARE BİZCelal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik