Adlİ Tıp Anabİlİm Dalı

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli      Tıp Anabilim Dalı, 2000 yılında Dr. Yücel ARISOY  tarafından kurulmuştur. Dr. Yücel ARISOY’un Dokuz Eylül Üniversitesi Adli Tıp Anabilim  Dalı’na geçmesi ile boş kalan anabilim dalı  başkanlığı kadrosuna 2002 yılında Dr. Mahmut AŞIRDİZER ve öğretim üyeliğine Dr. Yıldıray  ZEYFEOĞLU atanmış, 2006 yılında Doç.Dr.  Mehmet Sunay YAVUZ anabilim dalı kadrosuna katılmış ve anabilim dalı bu öğretim üyeleri  tarafından yapılandırılmıştır.

Anabilim Dalımız, fakültemiz bünyesinde 2002  yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte olup;  eğitim hizmetlerini ve akademik araştırmaları birinci önceliği olarak gözetmekte; bunun yanı sıra sunduğu poliklinik hizmeti ile Cumhuriyet Savcılıkları ve Mahkemelerin taleplerini karşılamaya çalışmaktadır.

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ EĞİTİMİ:
Tıp Fakültesi 3. sınıf teorik adli tıp dersi 
Tıp Fakültesi 5. sınıf adli tıp stajı (3 haftalık teorik /pratik eğitim)
Tıp Fakültesi 6. sınıf adli tıp eğitimi (2 haftalık intern doktor rotasyonu) anabilim dalımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİMİ: Araştırma görevlileri tıpta uzmanlık sınavı ile alınmaktadır. Adli tıp uzmanlık eğitimi, uzman olarak çalışacak olan profesyonellerin sahada ihtiyaç duyacağı deneyim ve eğitimi alması yanında adli tıp alanında bilimsel çalışma yapacağı bir ortamın sağlanması temeline dayanmaktadır. Anabilim dalımızda ders programlarına bağlı olarak araştırma görevlilerinin eğitimi sürdürülmektedir. İki haftada bir literatür-seminer saatlerinde araştırma görevlileri tarafından hazırlanan konular sunulmaktadır.Dört sene olan eğitim süreci içerisinde Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde mevcut olan adli vakaların değerlendirilmesi yanında Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı’nda adli muayene ve otopsi eğitimi ile iki ay Psikiyatri, iki ay Çocuk Psikiyatrisi ve altı ay Patoloji rotasyon eğitimi verilmektedir. 

Dört senelik eğitim sonucunda; canlı ve ölü adli olgu muayenesi, yaraların değerlendirilmesi, asfiksi, suda boğulma, elektrik, vb. özellik taşıyan ölüm şekillerinde otopsi özellikleri, adli genetik, adli biyolojik incelemeler, çocuk suçluluğu ve çocuk istismarı, hasta hakları ve ilgili yasal mekanizmalar, adli psikiyatrik olguya yaklaşım, cinsel suçlarda ve aile içi şiddette algoritm, ve tıbbi uygulama hataları konularında deneyim sahibi olmaları planlanmıştır.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik