PatOlojİ ANaBİLİM Dalı


1995 yılında kurulan, o tarihten bu yana patolojinin her alanını ilgilendiren yaklaşık 250000 olguya ve yaklaşık 700 pediatrik otopsiye sitopatolojik, histopatolojik, histokimyasal ve immunohistokimyasal yöntemlerle tanı konulan Patoloji Anabilim Dalında 5 profesör,  bir uzman olmak üzere toplam altı öğretim görevlisi bulunmaktadır.Kuruluşundan bugüne dek 21 araştırma görevlisine eğitim verilmiş ve bunların programı tamamlayan  14’ü uzman olmuştur. Şu anda beş araştırma görevlisi daha tıpta uzmanlık eğitimi almaktadır.Çağdaş tıbbın gerektirdiği cihazlarla donatılmış olan Anabilim Dalı Laboratuvarında histopatoloji/sitopatolojiyi ilgilendiren rutin işlemler ve intraoperatif konsultasyon (frozen section) yanı sıra histokimyasal, immunohistokimyasal ve immunfloresan tetkikler yapılabilmektedir.FISH, CISH ve PCR gibi moleküler patoloji tetkiklerinin rutin hizmetler arasında yer alması planlanmaktadır. Anabilim Dalı öğretim üyeleri yalnızca Tıp Fakültesi Dönem II ve III öğrencilerine değil, aynı zamanda Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik lisans programlarında da ders vermektedir.

Öğretİm Üyelerİ

KARE KARE BİZ

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik