Radyodİagnostİk anabİlİm Dalı

 

Anabilim Dalımız 1994 yılında Dr. Serdar TARHAN tarafından kurulmuştur. Anabilim Dalımız kurulduktan bir yıl sonra 1995 yılında bir USG, bir skopi ve direkt röntgen cihazı ile hizmet vermeye başlamıştır. 1998 yılında ilk asistanlarla eğitime başlayan Anabilim Dalımız o günden bu yana 24 uzman yetiştirmiştir. Halen 9 asistan, 1 uzman, 6 ‘sı profesör biri Doçent olmak üzere toplam 7 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Anabilim Dalımızda 1,5 Tesla MR, birisi tek kesitli birisi 128 kesitli olmak üzere 2 adet BT, 1 dijital skopi, 2 adet dijital röntgen bir adet konvansiyonel röntgen, bir adet Mamografi cihazı, beş adet Doppler USG cihazları bulunmaktadır. Kardiyolojinin anjio cihazında da Girişimsel vasküler radyolojik işlemler yapılmaktadır.

 Vasküler dışı girişimsel işlemler kliniğimizde yapılmaktadır. Mevcut cihaz parkı ile tüm görüntüleme işlemleri vasküler nonvasküler girişimsel işlemler yapılabilmektedir. 2014 yılında nöro-radyoloji ve pediatrik radyoloji Bilim Dalları da kurularak üst ihtisas verme olanağına kavuşulmuştur.

Öğretİm Üyelerİmİz

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik