Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları

Çocukluk kavramı 17. yüzyılda ortaya çıkmıştır. 20. Yüzyıl ikinci yarısında çocuk araştırmaları hızla artmıştır ve yaşamın ilk 18 yılı çocukluk kavramı içinde tanımlanmıştır.


Bin yıl önce İbn-i Sina 'Kanun' isimli yapıtında çocuk yetiştirme konusunda şu sözleri söylemiştir: “Çocuklar özenle bakılmalı, davranışlarında ölçüyü kaçırmamaları için desteklenmelidirler. Öfkeli tepkileri, korkuları ve kaygıları giderilmelidir. Bu, en iyi biçimde, çocuğun istek ve eğilimleri yanında hoşlanmadığı şeyler de göz önünde tutularak sağlanır. Çocuğun doğal yetenekleri desteklenirken, onu tedirgin eden nedenler ortadan kaldırılmalıdır. Böyle bir yetiştirme hem beden, hem de ruh için yararlıdır. Çünkü kazanılan iyi alışkanlıklar ve davranışlar daha ilk yıllarda kişiliğe siner.”


Ülkemizde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları’nın bir bilim olarak işlerlik kazanması ve kabul edilmesi yaklaşık elli yıllık bir süreçtir.


Nüfusun yarıdan fazlası çocuk ve gençlerden oluşan ülkemizde, sağlıklı bir toplumsal yapıya ulaşabilmek; ancak kişilerin çoğunluğunun ruhsal yönden sağlıklı olması ile gerçekleşebilecektir. Bu noktada Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları biliminin yeri ve önemi ortaya çıkmaktadır. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık dalı, hastalıkların biyolojik ve ruhsal yönüyle ilgilenmesinin yanısıra, davranışsal ve toplumsal yönüyle de ilgilenen ve bu açıdan eğitime ve koruyucu sağlığa yönelik de çalışan bir uzmanlık dalıdır.


Psikoloji Birimimizdeki psikologlar çocuk ve ergenlerin tanı ve tedavilerinde aktif rol oynamaktadır. Hastaneye başvurusu olan çocuk ve ergenlerin zeka ve gelişimlerini değerlendirmenin yanı sıra çeşitli alanlarda danışmanlık hizmeti verebilmektedir. Sınav kaygısı, Doğru Ders Çalışma,Sosyal Beceri Geliştirme, Gelişimsel Problemler, Davranış Problemleri, Ergenlik Döneminin Gelişimsel Özellikleri, Kimlik Karmaşası ve Kişilik Gelişimi, Ergen ile Ebeveynler Arasındaki İletişim Problemleri, Arkadaş İlişkileri ve Duygusal Sorunlar başlıca çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Hastanede yatarak tedavi alan çocuk ve ergenlerin tanı ve tedavilerinde de aktif rol oynamaktadır. Hastane sağlık kurulunda ve adli kurulda görülen hastalara hekimin gerekli gördüğü değerlendirmeyi yapar. 6 poliklinik ve 3 psikolojik değerlendirme odasıyla hizmet veren bölümümüzde; 0-18 yaşları arasındaki çocuk ve gençlerin ruhsal problemleri değerlendirilmekte, gerektiğinde aile, öğretmen, okul ve ilgili kurumlarla işbirliğine girilmektedir.


Öğretim üyelerimiz

Doç. Dr. Hasan KANDEMİR (Anabilim Dalı Başk.)

araştırma görevlilerimiz

Arş.Gör.Dr.Yekta ÖZKAN
Arş.Gör.Dr. Özge GÖÇAÇANLAR
Arş.Gör.Dr.Aylin Deniz UZUN
Arş.Gör.Dr.Ece AKAR
Arş.Gör.Dr.Tuğçe CANOL KİNTER
Arş.Gör.Dr.Tilbe ERTEN
Arş.Gör.Dr.Burak ÇAKIR


PSİKOLOGLAR

Bengisu Uzel Tanrıverdi
Gülsüm Yörük Ülker

 

Bölümüzde Tedavi Edilen Sorunlar

 • Öğrenme Bozuklukları,
 • Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları,
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk ( evham vesvese rahatsızlığı)
 • Duygudurum Bozuklukları (Depresyon, Bipolar Bozukluk),
 • Ergenlik dönemi problemleri
 • Aile içi sorunlar
 • Uyum Bozukluğu,
 • Yıkıcı Davranış Bozuklukları,
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar,
 • Otistik Bozukluk,
 • Psikotik Bozukluklar,
 • Yeme Bozuklukları,
 • Tik Bozuklukları,
 • Mental Retardasyon (Zeka Gerilikleri),
 • Gelişim Gerilikleri,
 • Konuşma ve Dile Özgü Gelişimsel Bozukluklar,
 • Cinsel Kimlik Bozuklukları,
 • Yas, Bir yakınını kaybetmiş çocuk ve ergen
 • Sosyal Fobi,
 • Okulla İlişkili Sorunlar,
 • Sınav Kaygısı,
 • Enürezis Nokturna (Alt ıslatma),
 • Enkoprezis (Kaka kaçırma),
 • Boşanma durumlarında çocuk ve ergen

 Psikoloji Birimi bünyesinde uygulanan değerlendirme araçları.

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Testi (WISC-R)
 • Kent E-G-Y Testi
 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Bender-Gestalt Görsel Motor-Algı Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • C.A.T ( Çocuklar için Algı Testi)
 • T.A.T (Tematik Algı Testi)

Tedavi Yöntemlerimiz.

 • Farmakolojik tedavi (ilaç tedavisi),
 • Psikanalitik psikoterapi,
 • Destekleyici psikoterapi,
 • Bilişsel Davranışçı terapi,
 • Oyun terapisi,
 • Aile terapisi.
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik