TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

http://cbuadmin.cbu.edu.tr/db_images/site_101/web/t%C4%B1bbibiyoloji2016.jpg

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 1993 yılında Doç. Dr. Mustafa SOLAK tarafından kurulmuştur.Bu dönemden sonra Tıbbi Genetik Anabilim Dalından 2001 yılında öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak atanan Dr.Öğr.Üyesi Nuray ALTINTAŞ tarafından Anabilim Dalı tekrar aktif hale getirilmiştir. 1994-1999 yılları arasında hastaneye hizmet veren Sitogenetik laboratuarı yeniden rutin çalışmaya başlatılmış ve 2004 yılında Prenatal tanı laboratuarı faaliyete geçirilmiştir. 2005 yılında Manisa’da Geleneksel Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi Dr.Öğr.Üyesi Nuray ALTINTAŞ başkanlığında düzenlenmiştir. 

2002 yılında Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında Dr.Öğr.Üyesi olarak göreve başlayan Dr. F. Sırrı ÇAM,  2008 yılında Doçentlik ünvanını alarak, Kasım 2008’de Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Genetik Anabilim dalına geçmiştir.

 Prof. Dr. İlhan SEZGİN Anabilim Dalı Başkanı olarak üniversitemizde 2008 yılında görev almış olup, 2009 yılında görevden ayrılmıştır. 

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet KORKMAZ, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında 2008 yılında göreve başlamış ve aynı yıl Doçentlik unvanını kazanmıştır.  2009-2010 yıllarında Anabilim Dalı Başkanlığını vekalet eden Doç. Dr. M. KORKMAZ, 2011 yılında ise asaleten Anabilim Dalı Başkanı olarak atanmıştır. Dr. M. KORKMAZ, 2014 yılı Şubat ayında Tıbbi Biyoloji Profesör kadrosuna atanmıştır.

Anabilim Dalımız 2 öğretim üyesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kadrosundan tahsisli 1 araştırma görevlisi ile birlikte lisans, lisansüstü eğitim –öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Tıbbi Biyoloji dalında tezli yüksek lisans ve doktora programı Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yürütülmektedir. 

YER VE KAPASİTE, ANABİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 1993 yılından bu yana Tıp Fakültesi Dönem I öğrencilerine Tıbbi Biyoloji Dersi ile birlikte Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans eğitim programını yürütmektedir. Bu güne dek Tıbbi Biyoloji ve Genetik Lisansüstü programından 22 yüksek lisans öğrencisi mezun olmuş ve halen 17 öğrencimiz yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Ayrıca 1 TUS öğrencisine uzmanlık diploması verilmiştir. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı bünyesinde 2014-2015 güz döneminde Doktora programı açılmıştır.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalına ait üç adet araştırma laboratuarında; ulusal ve uluslar arası ölçekte önemini koruyan moleküler biyoloji, moleküler genetik, moleküler tanı ve kanser biyolojisi, insan biyolojisindeki varyasyonların sağlık ve hastalıkla ilişkisi gibi güncel alanlarda araştırma yapılmaktadır. 

Anabilim Dalı öğretim üyeleri; araştırmacılara, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine Tıbbi Biyoloji konularında gerekli danışmanlığı vermekte olup; aynı zamanda hem Anabilim Dalımız bünyesinde hem de diğer klinik disiplinlerle birlikte yürüttükleri projeler ile araştırmalarına devam etmektedir. Ayrıca diğer üniversitelerdeki öğretim üyeleri ile ortak araştırma projeleri yürütülmektedir. 

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ

Prof. Dr. Mehmet KORKMAZ (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Nuray ALTINTAŞ

 

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik