Enfeksİyon Hastalıkları Anabİlİm Dalı

Anabilim Dalımız 1995 yılında kurulmuştur.Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında 5 yıllık tıpta uzmanlık eğitimi yapılmaktadır.  Bu süre içerisinde tüm araştırma görevlilerine hem toplumda hem de hastanede gelişen enfeksiyon hastalıklarının epidemiyolojisi, mikrobiyolojisi, kliniği, tanısı, tedavi ve korunması hakkında teorik ve  uygulamalı eğitim verilmektedir.1. sınıf Tıp Fakültesi öğrencilerine beceri uygulamaları, 5. sınıf öğrencilerine de 3 haftalık staj programları çerçevesinde teorik ve pratik eğitim uygulanmaktadır.Anabilim dalımız 1995 tarihinde kurulmuştur. Hizmete girdiği günden bu yana klinik olarak misyonumuz çağdaş, güvenilir, hasta odaklı sağlık hizmeti sunmak, vizyonumuz ise sağlık hizmetinin sunumunda, saygın, güvenilir, tercih edilen bir bölüm olmaktır.Polikliniğimizde başlıca solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, ishaller, mikrobik sarılıklar, bruselloz (malta humması) ve diğer ateşle seyreden hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik gerekli uygulamalar yapılmaktadır.

Ülkemizin önemli hastalıklarından biri olan hepatitler açısından kişilerin bağışıklık durumu araştırılmakta, hepatit mikrobuyla herhangi bir maruziyet (iğne batması gibi) durumunda gerekli koruyucu işlemler (aşı ve serum) uygulanmakta, uzun seyirli takip gerektiren hastalıklar olarak kronik hepatiti olan veya hepatit B taşıyıcısı olan kişiler polikliniğimizde izlenmektedir. Bunların yanı sıra diyabetik ayak enfeksiyonu olan kişilerin izlemi ve ayak bakımı hakkında bilgilendirilmeleri yapılmakta, ortopedi ve nöroşirurji gibi bölümlerle birlikte izlenen ve uzun süreli antibiyotik tedavisi gerektiren kemik iltihabı (osteomiyelit), eklem iltihabı (artrit), spondilodiskit (iltihaplı bel fıtığı) gibi hastalıkları olan kişilerin taburculuk sonrası ayaktan takipleri yapılmaktadır. Kişilerin çeşitli bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık durumu araştırılmakta ve gereğinde aşılanması önerilmekte, grip mevsiminde grip aşılaması uygulanmaktadır. Polikliniğimizde HIV  enfeksiyonu (AIDS) şüphesi durumunda gerekli tanısal incelemeler yapılmakta, HIV enfeksiyonu ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda hastalar bilgilendirilmektedir. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji polikliniğinde ayrıca kene ısırığıyla bulaşan ve bölgemizde de karşılaşabildiğimiz öldürücü bir hastalık olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesi olan veya kene ısırığıyla gelen hastaların tanısı ve izlemi için gerekli incelemeler yapılmakta, dikkat edilmesi gereken konular hakkında kişiler bilgilendirilmektedir. Polikliniğimizde sadece hasta kişilerin sağlığı değil aynı zamanda toplum sağlığı da dikkate alınmakta, hasta yakınlarının hastalıktan korunmasına yönelik gerekli uygulamalar yapılmaktadır.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde bruselloz, tifo gibi ateşle seyreden hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları, mikrobik sarılıklar (akut ve kronik hepatitler), ishaller, diyabetik  ayak enfeksiyonları, kemik iltihabı (osteomiyelit), eklem iltihabı (artrit), spondilodiskit (iltihaplı bel fıtığı), menenjit ve tetanoz gibi ciddi sinir sistemi enfeksiyonları, sepsis, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesi veya tanısı olan hastalar yatırılarak izlenmektedir.Poliklinik ve klinik hizmetlerin yanı sıra diğer bölümlerde yatan hastaların hastanede yatma sonrası gelişebilecek enfeksiyonlar (hastane enfeksiyonları) açısından takipleri de Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü tarafından yapılmaktadır.Polikliniğimizde ve kliniğimizde izlenmesi gereken hastaların tedavi ve takipleri öğretim üyelerinin denetiminde yapılmaktadır.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik