turkmsıc


Kulübün Adı: Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC)

Kulübün Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Sinem AKÇALI Kulüp Başkanı: Ege Mertcan KIDIROĞLU

Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Zeynep TAŞPINAR, Onur ÇOŞKUN, Berk KARACA, Eyüpcan ALUÇLU

Kulüp Yürütme  Kurulu Üyeleri: 

Ceren TUNCER, Gılman CANSEVEN, Betül ÖZKAN, Doğan Mert FİLİNDE, Göktürk KELEŞ, Merve KURNAZ, Müge GÜNER

FAKÜLTEMİZDE YURTİÇİ-YURTDIŞI ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARINI YÜRÜTEN TEK KÜLÜPTÜR.Fakültemizde kulübümüz 2005 yılında kurulmuş olup, bugüne kadar faaliyetlerine devam etmektedir.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği(TurkMSIC), 1952 yılında kurulmuş; bağımsız, siyasi olmayan ve kar amacı gütmeyen Türkiye’deki tıp öğrencileri arasında oluşturulmuş en köklü kuruluştur. Ülke çapında 71 tıp fakültesinde üye yerel temsilcileri mevcut ve bu sayı artmaktadır.

Üye tıp fakülteleri ile Türkiye’deki 30.000'den fazla tıp fakültesi öğrencisinden oluşan bir ağa sahip olmakla birlikte, uluslararası çapta ise kurulduğu yıldan beri üyesi olduğu IFMSA (Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu) dahilinde 122 ülkede bulunan 129 Ulusal Üye Kuruluşu arasında Türkiye’yi temsil etmektedir.

Birlik; Türkiye’deki tıp fakültesi öğrencileri için ve tıp fakültesi öğrencileri tarafından yürütülen, tamamen gönüllülük esas alınarak çalışan bir organizasyondur. Birleşmiş Milletler ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından resmi olarak tanınan IFMSA’in Türkiye’deki temsilcisi konumundadır

Birlik, faaliyetlerini 6 çalışma kolunda yürüttüğü projeler ve çeşitli organizasyonlarla yürütmektedir. Bunlar; tıp eğitimi, halk sağlığı, insan hakları ve barış, üreme sağlığı, staj ve araştırma değişimi çalışma kollarıdır. Bunların yanında kendi eğitmenlerini yetiştirerek kişisel gelişim eğitimleriyle tıp öğrencilerine farklı platformlar yaratmaktadır

Birliğin vizyonu, Türkiye’deki tüm tıp fakültesi öğrencilerine ulaşarak; sosyal ve bilimsel alanlarda faaliyet gösteren, geleceğin hekimlerinin bilgilerini, bakış açılarını ve becerilerini geliştiren; tüm tıp fakültesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası alanda temsil eden tek sivil toplum kurulusu olmaktır.

Birliğin misyonu;

60 yılı aşkın tecrübesiyle, ulusal ve uluslararası saygın bağlantılarını da kullanarak:

a)Tıp fakültesi öğrencilerinin meslek hayatlarında yeterliliğe erişebilmeleri için gerekli bilimsel ve sosyal ortamı sağlayarak, evrensel nitelikte hekim olmalarına katkıda bulunmak.

b) Tıp fakültesi öğrencilerine yurt içi ve yurt dışında klinik uygulamalar ve bilimsel araştırma projeleri kapsamında staj imkanı sunmak.

c) Ülkemizdeki tıp eğitimi ve sağlık politikalarına yönelik tıp fakültesi öğrencilerinin bakış açılarını kapsayan politikalar üretmek ve bu yönde gerekli savunuculuk çalışmalarını yapmak.

d) Koruyucu hekimlik bakış açısı ile sağlık sorunları hakkında toplumu bilinçlendirmek ve halk sağlığı, üreme sağlığı, insan hakları, hasta ve hekim hakları konusunda çalışmalar yapmak.

Temel Değerlerimiz:
  • Toplumsal Fayda Güden
  • Siyasi Olmayan
  • Bağımsız
  • Farklılıklara Saygılı
  • Katılımcı
  • Kar Amacı Gütmeyen
  • Şeffaf ve Hesap Verebilir
  • Yenilikçi ve Öncü

 


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik