Nükleer Tıp Anabİlİm Dalı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı bünyesinde 2004 yılında hasta alarak hizmet vermeye başlamıştır Anabilim Dalı’nda bir profesör ve bir doçent olmak üzere 2 kişiden oluşan öğretim kadrosu yanı sıra bir uzman ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Tıp Fakültesi Dönem 2 ve Dönem 3 öğrencilerine teorik Nükleer Tıp eğitimi verilmektedir. Teknolojinin üstün standartlarına sahip olan anabilim dalımız tüm elemanları ile en kaliteli hizmeti büyük bir özveri ve sorumluluk duygusu ile halkamıza sunmayı görev edinmiştir.

Misyonumuz:Bilinçli, araştırıcı ve sorumluluk sahibi, insanların sağlığını koruma ve sağlık sorunlarını çözme amaçlı  çağdaş  bilgi ve beceri donanımına sahip iyi hekim yetiştirmektir.

Vizyonumuz:Üst düzeyde Nükleer Tıp bilgi ve deneyimine sahip, koruyucu hekimlik ve toplum sağlığı konularında duyarlı, etik değerlere bağlı, yenilikleri takip eden araştırmacı Nükleer Tıp uzmanları yetiştirmektir.Bölümümüz de bir adet çift dedektörlü General Elektrik marka ve Infyıya model gama kamera cihazı bulunmaktadır. Bu cihaz ile başta kardiyak  SPECT incelemeleri olmak üzere tiroid, kemik, dinamik ve statik böbrek gibi sintigrafik tetkikler yüksek görüntü kalitesi ve güvenilirlik ile elde edilebilmektedir. Bölümümüzde gerçekleştirilen tiroid incelemelerinde kullanılan renkli doppler özellikte olan bir adet yüksek rezolüsyonlu USG cihazı mevcuttur.

Bir adet GE marka Lunar DPX NT model kemik yoğunluğu ölçüm cihazı bulunmaktadır. Osteoporozun tanı ve tedavisinin izlenmesinde önemli yer tutan kemik yoğunluğu ölçümü için bölümümüzde en ileri teknolojiye sahip bir adet X-ray BMD cihazıdır. Cihaz ile lomber, kalça ve tüm vücut çekimlerinin yanı sıra lateral incelemeler de yapılabilmektedir. Tiroid hastalıklarının tanısında ve hipertiroidinin radyoaktif iyot tedavi dozunun belirlenmesinde kullanılmak üzere son teknolojik özelliklere sahip Epsilon marka iyot uptake cihazı mevcuttur.Sentinel lenf bezi tayini kanser cerrahisinde yeni ufuklar açmıştır. Bölümümüzde bu metod ile meme, paratiroid, tiroid, malign melanom operasyonlarında kullanılan son derece gelişmiş Europrobe marka cerrahi gama probe cihazı bulunmaktadır.Helico Bacter Pylori tespiti için bir adet üre nefes cihazı bulunmaktadır. Bunların yanı sıra ihalesi tamamlanmış TAEK onayı alınmış  yaklaşık Ocak 2012 ‘de hizmete başlaması planlanan bir adet PET/CT cihazı Prof. Dr. Elvan SAYIT BİLGİN öncülüğünde hizmete sunulacaktır. PET/CT görüntülemesi günümüzde özellikle kanser hastalarının tanı ve takibinde vazgeçilmez niteliktedir. Onkolojide PET/CT’ nin; bilinen bir kitlede kanser tanısı, bilinen tümörlerin evrelendirilmesi, kanser hastalarının tedavi sonrası takibi ve nükslerinin erken tanısı, kanserlerin tedaviye yanıtının araştırılması, primer tümörün gradelemesi prognoz tayini ve bilinen bir kitleden biyopsi yerinin belirlenmesi endikasyonları  vardır. Yakın bir gelecekte ise PET/CT’ nin kanser hastalarının tanı ve takibinde tek görüntüleme metodu durumuna geleceği düşünülmektedir. PET/CT’ nin onkolojik uygulamalar dışında; nörolojik uygulamaları (Alzheimer hastalığının erken tanısı, epileptik odağın belirlenmesi), kardiyak uygulamaları (canlı miyokard dokusunun gösterilmesi suretiyle revaskülarizasyondan fayda görecek hastaların belirlenmesi) vardır.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik