Bİyoİstatİstİk ve tİp Bİlİşİmİ

 Anabilim Dalımız 2010 yılında kurulmuştur.Tıp Fakültesi bünyesinde yapılandırılan Anabilim Dalı üniversitemizde mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası epidemiyoloji, biyoistatistik ve tıp bilişimi eğitiminde görev alması planlanmaktadır. 

Eğitim faaliyetleri dışında sağlık bilimlerinde çalışanların araştırmaları için istatistik danışmanlık hizmeti vermek ve sağlık bilimleri çalışanları ile ortak çalışmaların yürütülmesi de planlanmaktadır.

Amacımız:
Tıp Fakültesi öğrencilerine  ve öğretim üyelerine yönelik verilecek eğitim programları ile araştırmaların planlanması, uygulanması ve bulgularının yorumlanması konusunda yeterlilik kazandırılması,  Fakültemizde yürütülen araştırmalara danışmanlık yaparak araştırmaların nitelik ve niceliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Hedeflerimiz:
Uluslararası standartta eğitim veren Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalları arasında yer almaktır.Sunulan eğitim hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerinin niteliği nedeniyle ulusal düzeyde saygın Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalları arasında yer almaktır.

öğretim Üyelerİmİz

Prof.Dr.Pınar Erbay DÜNDAR Bşk.V.
 
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik