Nöroşİrürjİ  Anabİlİm Dalı

Anabilim Dalımız 1995 yılında bir öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi ile faaliyete geçmiş olup, ilk cerrahi girişimi 1995 yılı ikinci yarısında gerçekleştirmiştir. Anabilim dalımızda 1995-1997 arasında Doç. Dr. Alpaslan Kulalı, 1997-1999 Doç. Dr. Aytaç Akbaşak, 1999-2005 Prof. Dr. Mehmet Selçuki, 2005-2009 Doç.Dr. Cüneyt Temiz anabilim dalı başkanlıklarını yürütmüş olup 2009 yılında Prof. Dr. Mehmet Selçuki bu görevi devralıp halen sürdürmektedir. 1997 yılında Doç. Dr. Alpaslan Kulalı, 2000 yılında Doç.Dr.Aytaç Akbaşak kliniğimizden ayrılmıştır. 1998 yılında Yard. Doç. Dr.Hasan Mirzai, 2000 yılında ise Yard. Doç.Dr.Cüneyt Temiz, 2008 yılında Yard. Doç. Dr. Mustafa Barutçuoğlu, 2010 yılında Yard. Doç. Dr. Yusuf Kurtuluş Duransoy kliniğimize katılmış olup 2006 yılında Doç.Dr.Hasan Mirzai kliniğimizden ayrılmıştır. Kuruluşundan bugüne kadar geçen süre içinde kliniğimizden Dr.Ahmet Şükrü Umur, Dr.Mustafa Barutçuoğlu, Dr.Cumhur Tosun, Dr.İrfan Okudur, Dr.Birol Özkal, Dr.Murat Sayın, Dr.Onur Yaman, Dr. Can Yaldız, Dr. Mehmet Emin Eminoğlu, Dr. Adem Bursalı uzmanlıklarını almıştır. Halen anabilim dalımızda Dr. Seymen Özdemir, Dr. Tamay Şimşek, Dr. Güven Gürsoy, Dr. Deniz Akça, Dr. Ülkün Ünlü Ünsal, Dr. Hasan Avcu araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Kliniğimiz nöroşirürjik gelişmeleri yakından takip eden, stereotaktik girişimler dışındaki tüm nöroşirürjik girişimleri yapabilen gelişmiş bilimsel, fizik ve teknik bir alt yapıya sahiptir. Anabilim Dalımız bünyesinde bölgesel akademik toplantılar düzenlemektedir. Akademik etkinlikleri sırasında diğer üniversite ve eğitim klinikleri ile yakın ilişkiler sürdürürken 2. ve 3. basamak sağlık kurumlarına da yoğun destek vermektedir. Kliniğimiz bünyesinde asistan ve stajenlerin yararlanabileceği, saygın nöroşirürjik yayın aboneliklerimizin bulunduğu kütüphanemiz ve ileri teknolojik donanımlı çok amaçlı salonumuz mevcuttur. Yine bünyesinde oluşturduğu embriyo laboratuarı ile yoğun bilimsel çalışmalar yapmakta, bu çalışmalar ulusal ve uluslararası çevrelerde ödüller almaktadır. 

 
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik