Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), zengin tarihi ve kültürel mirasımızdan güç alarak ulusal ve evrensel değerleri sentezleyen, önce insan, sonra insan ve her zaman erdemli insan diyen, öğrenen ve öğreten becerilere sahip, çevreye saygılı bireyler yetiştirilmesine öncelik veren; ulusal ve uluslararası düzeyde öncelikle tercih ve takip edilme amacında olan; yeniliklere açık, özgürlükçü, girişimci ve katılımcı bir üniversite olma hedefine doğru hızla ilerlemektedir. MCBÜ; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı amacıyla verdiği tüm hizmetleri etkin, verimli ve performans odaklı sunan, ulusal ve uluslararası dış değerlendirme ölçütleri kapsamında "kalite odaklı" yönetim sistemini esas alan bir üniversitedir. Fakültemiz tüm faaliyet alanlarında üniversitemiz kalite politikaları odaklı hizmet üretmektedir.  

 (1) Öncelikle öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışını benimseyerek tüm iç ve dış paydaşların memnuniyetini sağlamak,

(2) Mezunların sektörde tercih edilebilmeleri için eğitim müfredatlarını uluslararası standartlar ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncelleyerek ve pratik eğitimlere sektörü dâhil ederek çok yönlü, etkin ve sürdürülebilir üniversite- sanayi iş birliğini geliştirmek,

(3) Bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek araştırma-geliştirme faaliyetlerinde en yüksek standarda erişebilmek için gerekli kaynakları sağlamak,

(4) Kaynakların etkin kullanımını sağlayarak, verimlilik ve kalite odaklı üniversite ortamını tüm paydaşlar için bir yaşam biçimi haline getirmek,

(5) Kurumsal iç değerlendirme ile birim ve programlarımızı gözden geçirerek sürekli iyileştirmeye dayalı, katılımcı, sürdürülebilir bir kalite yönetim anlayışı oluşturmaktır.

   

MCBU TIP FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE KOMİSYONUMEVZUAT

TEMEL DÖKÜMANLAR

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

  

Kurum İç Değerlendirme Raporu - 2017

  

Kalite Komisyonu Yönergesi

  

MCBU Stratejik Plan 2018-2022

  

Danışma Kurulları Yönergesi

  

Tıp Fakültesi Birim Faaliyet Raporu 2017


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik