Göğüs Hastalıkları Anabİlİm Dalı

 

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD 1994  yılında kuruldu. Kuruluşundan günümüze kadar göğüs hastalıkları uzmanlık eğitimi alan pek çok göğüs hastalıkları uzmanı yetiştirmiştir ve bu kişiler diğer tıp fakültelerinde ve devlet hastanelerinde görev yapmaktadır.Anabilim dalının akademik elemanları Tıp Fakültesi öğrencilerin eğitim-öğreniminde yer alan probleme dayalı öğrenim oturumları, hasta başı tartışmaları, dersler, seminerler ve uygulamaların yapılmasında aktif olarak görev almaktadırlar. 

Hedeflerimiz:

Solunum sistemi hastalıklarının önlenmesi, tanı ve tedavisinde; bilimsel araştırma veeğitim alanlarında önde gelen uluslararası bir merkez olmak

 Değerimiz

Akademik dürüstlük
• Karşılıklı anlayış, sevgi, saygı ve hoşgörü
• Hastaya zarar vermemek
• Gelişmiş sorumluluk bilinci
• Etik değerlere bağlılık
• İyi çalışma ortamı ve ekip ruhu
• Motivasyon ve ödüllendirme
• Her düzeydeki geri bildirime önem vermek
• Akademik özgürlük
• Çevreye duyarlılık
• Sürekli eğitim-öğretim
• Koruyucu hekimliğe önem vermek
• Bilimsel kanıta dayalı tıbba gereken önemi vermek 

Stratejik Amaçlarımız

Gerek tıp öğrencileri gerekse araştırma görevlilerinin eğitiminde; teorik, pratik ve laboratuar konularında modern tıbbın gereklerine uygun eğitim vererek, mesleğini çokiyi bilen, hastalarına saygılı, etik kuralları uygulayan, disiplinli, ahlaki değerleri yüksek, araştırmacı ve Atatürk ilke ve İnkılaplarını benimsemiş, doktorlar ve GöğüsHastalıkları Uzmanları yetiştirmek.

Öğretİm ÜYelerİmİz

Prof.Dr.Arzu YORGANCIOĞLU (Bşk).

Prof.Dr.Pınar ÇELİK

Prof.Dr.Ayşın ŞAKAR COŞKUN

Doç.Dr.Yavuz HAVLUCU

Doç.Dr.Tuğba GÖKTALAY

Öğretim Göv. Dr. Deniz KIZILIRMAK


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik