tıbbİ Etİk AnaBİlİm Dalı

Ana Bilim Dalı faaliyetleri, 2002 yılından bu yana  Yrd.Doç. Dr. Selim Altan tarafından yürütülmektedir.

Tıp fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine Tıp Tarihi dersi verilmektedir. , 1., 2. ve 3. Sınıf öğrencilerine Tıp Etiği dersi verilmektedir.

Tıp etiği alanında özellikle Etik Kurullar, Hasta Hakları, Araştırma ve Yayın Etiği, Türk Kültürü ve Global Biyoetik konularında çalışılmaktadır. Tıp tarihi alanında ise özellikle Türk İslam Tıp Tarihi, Manisa yöresi tıp tarihi ve geleneksel tıp folkloru araştırmaları yürütülmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik