Parazİtolojİ Anabİlİm Dalı

 

Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı 1994 yılında Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı içerisinde Doç. Dr. Ahmet Özbilgin tarafından “Bilim Dalı” olarak kurulmuş, 1999 yılından bu yana ise “Anabilim Dalı” olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Anabilim Dalımız bünyesinde Tıp Fakültesi Dönem I, Dönem II ve Dönem III teorik ve pratik derslerinin yanı sıra, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi, ÖYP Eğitim Programı, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı asistan rotasyon eğitimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak YüCloseksek Lisans ve Doktora eğitim programları verilmektedir.Eğitim ve araştırma hizmetleri Anabilim Dalı’nda bulunan beş profesör ve bir doçent tarafından yürütülmektedir.Anabilim Dalımızda bulunan Klinik Parazitoloji ve Koproloji, İmmunoparazitoloji, Moleküler Parazitoloji ve Besiyeri laboratuarlarında paraziter hastalıkların ileri tetkik ve tanı yöntemleri uygulanmakta ve Üniversite Hastanemizdeki tüm kliniklerle koordine çalışarak rutin laboratuar hizmeti verilmektedir. Uygulanan eğitim, öğretim ve rutin hizmetlerin yanı sıra bünyemizdeki araştırma laboratuarlarında çok sayıda araştırma, ulusal ve uluslararası projeler ve Yüksek Lisans ve Doktora tez çalışmaları yürütülmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik