Anestezİyolojİ ve Reanİmasyon AnaBİlİm Dalı


Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Tutan (1994 - 1998) tarafından Dr. Nurettin Lüleci(1994-2002) ve Dr. Tuna Erinçler’in(1994-2003) katılımı ile kurulmuştur. Daha sonra Dr. İdil Tekin, Dr. Melek Çivi, Dr. E. Alp Yentür, Dr. Verda Toprak(1998-2003), Dr. Gönül Tezcan Keleş, Dr. Berna Ongun(1999-2000) anabilimdalında göreve başlamışlardır. 2000 yılı sonrasında Dr. Demet Aydın, Dr. İsmet Topçu, Dr. Koray Erbüyün ve Dr. Gülay Ok anabilimdalı kadrosuna dahil olmuşlardır. Anabilim dalından ilk uzmanlık öğrencisi 1999 yılında mezun olmuştur. Günümüze kadar 44 uzmanlık öğrencisi doktor CBÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalından uzmanlıklarını almışlardır.Kuruluş aşamasında kullanılan hastane binasında 2 ameliyat salonunda çalışmalara başlanmış, daha sonra tedrici olarak ameliyat salonları 7 salon ve ayrı 2 salonda KVC anestezi uygulamalarına ulaşılmıştır.2009 yılında yeni hastane binasına taşınılmasından sonra çalışmalara 12 ameliyat salonu ve kendi bloklarında yer alan 2 KVC salonunda devam edilmektedir.Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi 1999 yılında 5 yataklı olarak kurulmuş, yeni hastane binasında 13 + 3 izole oda ile birlikte toplam 16 yatak sayısına ulaşılmıştır.Algoloji çalışmaları 1999 yılında poliklinik hizmetleri bazında başlatılmıştır. Bugün 7 yataklı servis, poliklinik ve girişimsel tedavilerin yapıldığı bir ameliyathane salonu ile hizmet verir duruma gelmiştir. Anabilim dalı bünyesinde iki adet algoloji yan dal uzmanlışı almış profesör görev yapmaktadır.Ayrıca anestezi polikliniği bulunmakta; endoskopi, girişimsel radyoloji ve EKT gibi uygulamalar esnasında da ameliyathane dışı anestezi uygulamaları yapılmaktadır.

Öğretİm Üyelerİmİz

KARE KARE BİZCelal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik