Psİkİyatrİ Anabİlİm dalı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 1994 yılında kurulmuş tanı, tedavi ve araştırma odaklı bir kliniktir. Anabilim Dalı yedi öğretim üyesi (beş profesör, iki doçent), on dört asistan hekim ve iki klinik psikoloğu bünyesinde barındırmaktadır.Klinik yatan hasta ve ayaktan hasta tedavi birimlerinden oluşmaktadır. Yatan hasta birimi 28 yatak kapasiteli olup, yıllık 350-400 hastaya hizmet vermektedir. Birim hemşire, intern doktor ve personel gözetiminde yarı açık bir servis özelliği taşımaktadır. Yatan hasta birimi sürekli olarak kilitli durumdadır. Klinik açıdan stabil hastaların personel eşliğinde her gün belli saatlerde klinik dışına çıkmalarına izin verilmektedir.Bu birimde hastalar personel ile birlikte haftada bir gün kendi eğlence organizasyonlarını düzenlemektedir. Ayrıca bu birimde; televizyon izleme, oyun oynama, kitap okuma, içecek tüketme ve günaydın toplantılarına katılma gibi hastalar arasındaki etkileşimi arttırmayı amaçlayan aktivitelere imkân sağlayan farklı salonlar bulunmaktadır. Ayrıca hastaların, bir uzman eşliğinde boyama, örgü ya da diğer el işi aktivitelerini sergileyebileceği bir uğraş odası bulunmaktadır.Yatan hasta biriminde hastaların ortalama yatış süresi 3 ila 5 hafta arasında olmaktadır. Bu birimde ayrıca elektrokonvülzif tedavi uygulama odası bulunmakta olup EKT işlemi anestezi altında yapılmaktadır.Ayaktan tedavi birimi iki genel poliklinik hizmeti ve iki özel dal polikliniği hizmeti vermektedir. Birim bipolar bozukluk, şizofreni, alkol/madde bağımlılığı ve adli psikiyatri alanında özel dal hizmeti vermektedir.Bir öğretim üyesi konsültasyon liyezon psikiyatrisi birim sorumlusudur. Öğretim üyeleri; asistan hekimler için düzenli eğitim programı ve her gün hasta vizitleri yapmaktadır. Anabilim Dalı aynı zamanda tedavi stratejilerinin tartışıldığı, yeni basılan makalelerin okunduğu ve önemli konular üzerine seminerlerden oluşan toplantıları düzenlemektedir.

ÖğreTİm ÜyelerİCelal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik