Göğüs Cerrahİsİ Anabİlİm Dalı

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü’nün Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, 16.09.2002 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı sonucu Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı ile Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dalı olarak iki ayrı Anabilim Dalına ayrılmıştır.

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 16.09.2002 tarihinde kurulmuş olmakla birlikte ilk öğretim üyesi ataması 14.12.2007 tarihinde olmuştur.

Vizyon ve misyonu;

Göğüs Cerrahisi Dalında eğitim vermek, uzman yetiştirmek, Göğüs Cerrahisi ameliyatlarını ve acil servis hizmetlerini kesintisiz ve çağın gereklerine uygun şekilde gerçekleştirmektir. 

Çalışma Alanları

 Akciğer Cerrahisi

Mediasten Cerrahisi

Diafragma ve Plevra Hastalıkları.

Göğüs travmaları ve göğüs duvarı  rahatsızlıklarıdır.

Öğretİm Üyelerİmİz


KARE KARE BİZCelal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik