DEKANIMIZIN MESAJIManisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nin

Değerli Öğretim Üyeleri; Sevgili Öğrencilerimiz ve Mesai Arkadaşlarımız;


1992 yılında kurulan Tıp Fakültemizde 1995-1996 yılında yirmi bir öğrenci ile klasik tıp eğitimine başlamıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim döneminde sistem temelli tıp eğitimine geçen fakültemizin eğitim programı ilk olarak 2013-2019 yılları arasında Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından akredite edilmiştir. Eğitim programımız ikinci defa akredite edilen Tıp Fakülteleri arasında 11. sırada yer alarak 2019-2025 yılları süresince ikinci defa akredite olmaya hak kazanmıştır. TEPDAD Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME) tarafından akredite edilmiş ve Yükseköğretim Kalite Kurulu’ nun da tescil ettiği bir kuruluştur. Bu kuruluş tarafından akredite edilmiş olmanın sevinç ve farkındalığı ile çalışmalarımız sürekli devam etmektedir.

Tıp Fakültesi olarak amacımız sorgulayan, analitik düşünen, insana saygılı, toplumumuzun sağlık sorunlarını çözebilecek ve toplum sağlığını yükseltecek temel ve klinik tıbbi bilgi, mesleksel beceriler ve tutumlarla donatılmış, iletişim becerileri yüksek, tıp bilimine katkı sağlayan, araştırmacı ve iyi bir birey olarak topluma örnek ve lider olabilecek tıp doktorları yetiştirebilmektir. Bu amaçla eğitim programının her evresinde farklı eğitim modelleri geliştirilerek uygulamaya sokulmaktadır, gerek ulusal gerekse uluslararası yenilik ve gelişmeleri sürekli takip edilmektedir. Derslikler, küçük grup çalışma salonları, çevre düzenlemeleri, spor ve kültürel faaliyetlere yönelik fiziki alt yapı Rektörlüğümüzle uyum içinde geliştirilmektedir. Önemli amaçlarımızdan biri şehrimiz ve hastanemiz arasındaki bütünleşmenin sağlanmasıdır. Fakülte Hastanemiz bölgenin ihtiyaçlarını bilen ve cevap veren bir kuruluş olarak halkımız için çok daha güzel hizmetler sağlayacaktır.

Öğrencilerimizi mezun olduktan sonra da sürekli araştıran, öğrenen, sorgulayan ve mevcutla yetinmeyip kendisini geliştiren birer hekim olarak görmek bizi mutlu edecektir. Fakültemizdeki eğitim öğretim yılları boyunca, tüm öğrencilerimiz, başta biz öğretim üyeleri ve yöneticiler olmak üzere, fakültemizin tüm çalışanlarının desteğini her zaman hissetmişler ve hissedeceklerdir. Öğrencilerimizin ve araştırma görevlilerimizin, mezuniyetleri sonrasında başarılı birer meslek mensubu olmaları, ülkemiz adına bizim için kıvanç kaynağı olacaktır.

İçten sevgi ve saygılarımla.....

Prof. Dr. Kamil VURAL
Tıp Fakültesi Dekanı 

Dekana Mesaj

GÖNDER
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik