FAKÜLTEMİZ

Fakültemiz bünyesinde 3 Bölümde; Temel Tıp Bölümünde 11, Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde 19, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde 13  olmak üzere toplam 43 Anabilim dalı ve 31 bilim dalların'da güçlü akademik kadrosuyla hizmet vermektedir.

Fakültemizin ana hedefi nitelikli bir eğitim programıyla öğrencilerini öncelikle ülkemizin ihtiyacı olan pratisyen hekimliğe hazırlamaktır.Karşılaşacağı tıbbi sorunları tedavi edebilecek ya da tedavi edileceği uygun sağlık kuruluşlarına yönlendirebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, hastalarına biyo-psiko-sosyal bütünlük içinde bakabilen, mesleğini insan haklarını, hasta haklarını ve tıbbi etik kuralları gözeterek uygulayan, birinci basamak sağlık kuruluşlarında/sorumlusu olduğu klinikte ya da laboratuarda yöneticilik yapabilen, tıptaki gelişmeleri izleyerek, gelişmeleri tıbbi uygulamalarına aktarabilen ve hasta-hekim ilişkisini yönlendirebilen hekimlerin yetiştirilmesi ve ülkemizin sınırlı kaynaklarını en verimli biçimde kullanarak ve öncelikle bölgenin ve ülkenin sağlık sorunlarını belirleyerek ve çözüm yolları üretmeyi hedefleyerek; evrensel bilime katkıda bulunarak amaçlarımızdır.


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik