Tıbbi BİYokİmya anabİlİm Dalı

       Anabilim Dalımızda 4 Profesör ve bir  Dr. öğrt. üyesi görev yapmaktadır. Anabilim Dalımızda tıpta uzmanlık sınavı ile görev yapan 3 asistan araştırma görevlisi Tıbbi Biyokimya Uzmanlık eğitimi almaktadır. Anabilim Dalımız öğretim üyeleri, sayıları 450 civarında olan Tıp Fakültesi Dönem I, Dönem II ve Dönem III öğrencilerine Tıbbi Biyokimya derslerini toplam 200 saat teorik, interaktif, pratik ve seçmeli ders olarak vermektedirler. Anabilim Dalımız Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tıbbi Biyokimya Yüksek lisans programı eğitimi vermektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü programları içerisinde anabilim Dalı öğretim üyelerimiz Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerine de Egzersiz Biyokimyası, Metabolizma Hormonlar, Sağlıkta Girişimcilik ve İngilizce dersleri öğretim üyelerimiz tarafından verilmektedir. Anabilim Dalımıza Hafsa Sultan Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuarlarında hastalarımıza sağlık hizmeti vermektedir. Tıbbi Biyokimya Laboratuarlarında toplam 200 farklı analiz acil laboratuar, biyokimya,hormon, idrar, kan sayım, koagülasyon, ilaç düzeyleri, gebelik tarama testleri, kan gazı, allerji, flow sitometri- immunfenotipleme, elektroforez, enzim immun assay, radyoimmun assay, eser element analiz, metabolizma birimlerinde hizmet verilmektedir. Laboratuarımız Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları hastane kalite sistemlerine uygun şekilde çalışılmaktadır. Hastanemizin ISO9001 belgesi denetimleri çerçevesinde laboratuarımızda düzenli olarak denetimden geçmektedir.

                Laboratuarlarımızda kuruluşlarından bu yana verdiğimiz hizmet uluslararası kalite kontrol programlarına katılarak verdiğimiz hizmetin kalitesi uluslararası düzeyde belgelendirilmektedir. Anabilim Dalımız tüm anabilim dallarına mevcut ileri teknoloji altyapısı ve tecrübeli kadrosuyla eğitim hizmetlerine ek olarak yoğun bir şekilde tez, proje ve bilimsel araştırmalar ile araştırma hizmeti vermektedir. 

Kuruluşundan bu yana Anabilim Dalımız 7 yüksek lisans ve 29 tıpta uzmanlık öğrencisi olmak üzere toplam 36 mezun vermiştir.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Mezunları


1.       Uz. Dr. Taciser ARSLAN Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-1998

2.       Uz. Dr. Hilal ÖZILGILI Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı -1998

3.       Arş. Gör. Metin AYTEKIN Yüksek lisans-1999

4.       Uz. Dr. Muhittin AKYILDIZ Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2000

5.       Dr. Sevcan TANÜLKÜ Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2000

6.       Uz.Dr. Nebahat BIÇAK ERTILAV Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2000

7.       Arş.Gör. Kübra DURKAN  Yüksek lisans-2001

8.       Arş. Gör. Barış YAR  Yüksek lisans-2001

9.       Arş.Gör. İbrahim KAHRAMAN   Yüksek lisans-2001

10.    Uzm.Dr. Yeşim GÜVENÇ  Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2003

11.    Uzm. Dr. Kayhan GÖKTALAY  Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2003

12.    Uzm.Dr. Banu İŞBİLEN  Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2004

13.    Uzm.Dr. Serdar SEVEN  Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2004

14.    Arş.Gör. Sedat ABUŞOĞLU  Yüksek lisans-2005

15.    Arş. Gör. Hüseyin Tuğrul ÇELİK Yüksek lisans-2005

16.    Uzm.Dr. Mustafa ALTAŞ  Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2005

17.    Arş.Gör. Huri ALDIRMAZ  Yüksek lisans-2006

18.    Uzm.Dr. Özlem TUNCER GÜNAY  Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2007

19.    Uzm.Dr. Metin DEMİR  Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2007

20.    Uzm.Dr. Nesrin ÖZLEN  Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2008

21.    Uzm.Dr. Gürol  Şahin ULUTAŞ Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2009

22.    Uzm.Dr. Nurser ARİFOĞLU Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2009

23.    Uzm.Dr.Esat KILIÇ  Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2009

24.    Uzm.Dr. Derya GÜLEÇ  Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2009

25.    Uzm.Dr.Ferda D. BOZYİĞİT Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2010

26.    Uzm.Dr. Mehmet ÇALKAN  Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2010

27.    Uzm.Dr. Turgut AKTAŞ  Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2010

28.    Uzm.Dr. Ferhunde Pulular  Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2011

30.    Uzm.Dr.Aysun Bilgi Yedekci  Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2012

31.    Uzm.Dr. Soner ERDİN  Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2012

32.    Uzm.Dr. Sezen IRMAK GÖZÜKARA Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2013

33.    Dr. Sema BİLGE Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2013

34.    Dr. Ceyhun Gözükara  Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı-2013

35. Dr.Arzu ORAN Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı -2015

36.Dr. Raziye YILDIZ  Tıbbi Biyokimya Uzmanlığı -2018

Öğretİm Üyelerİmİz


 
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik