Eğitim:

Anabilim Dalı öğretim elemanları, tıp eğitiminde halk sağlığı ve birinci basamak hekimliği kuramsal ve uygulamalı eğitimlerde (yaklaşık 170 saat kuramsal 700 saat ); Halk Sağlığı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programında; ve Halk Sağlığı Uzmanlık eğitiminde görev almaktadır.

 

Şehzadeler Eğitim Araştırma Protokolü:

2012 yılında Rektörlüğümüz ile Valilik arasında imzalanan Eğitim Araştırma protokolü ile Manisa “Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Araştırma Bölgesi” olarak faaliyete başlamıştır. Anabilim dalımız bu protokolün sağladığı olanakla, gerek tıp eğitiminde, gerekse uzmanlık eğitiminde güçlü bir uygulamalı eğitim alt yapısına kavuşmuştur.

 


Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı:

Sağlığın Sosyal Gelişimi (dönem 1)

Sosyal Tıp Kurulu içinde Halk Sağlığı kuramsal dersleri (Dönem 3)

Epidemiyoloji Stajı (Dönem 5)

Kırsal Hekimlik ve Halk Sağlığı Stajı (Dönem 6)

Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi (4 yıl):

Tıpta Uzmanlık öğrencilerinin,

Kuramsal derslerden (üç sömestr, toplam 31 kredilik dersten) başarılı olması (>75 not alması),

Klinik rotasyonları (6 ay) ve Saha rotasyonunu (6 ay) başarıyla tamamlaması,

Her sömestrde en az bir makale bir seminer sunumu, eğitim süresi içinde tez çalışmasından önce en az bir makale yayınlanması,

Eğitim dönemi boyunca bir “İlçe Sağlık Müdürlüğü (TSM) bölgesi yıllık çalışma raporu” hazırlaması beklenir.


 Dönem VI Kırsal Hekimlik Dönemi Uygulama ve Değerlendirme Dosyası

KARE KARE BİZ
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik