Ürolojİ anabİlİm Dalı

Üroloji ABD 1994 yılında Dr. Bilal Gümüş tarafından kurulmuştur. İlk eğitimin başladığı 1994 yılından bu yana toplam 12 üroloji uzmanı yetişmiştir. Anabilim dalımızda Türk Üroloji Derneği’nin belirlemiş olduğu eğitim ve öğretim planları içinde o planlara paralel şekilde hem teorik hem de pratik asistan eğitimi verilmektedir.Haftanın dört günü kendi ameliyathanesinde her türlü ürolojik cerrahi ameliyatları yapılmaktadır.Bunlar genel başlık altında böbrek taş ameliyatları, açık ve kapalı prostat ameliyatları, böbrek tümörü ameliyatları ve mesane tümörünün diversiyon ameliyatları, erkek cinsel fonksiyonunu düzeltici ve erkek kısırlığını tedavi edici operasyonlar, kadınların idrar kaçırmalarını önleyen ameliyatlar, erkek çocuklarında doğuştan oluşan anomalilerine bağlı bozuklukları düzelten ve rekonstrüktif ameliyatlar sayılabilir. Anabilim dalımız öğretim üyeleri tıp fakültemiz 2., 3., ve 5. sınıflarına aile hekimliğine hazırlık düzeyinde olacak lisans derslerini vermektedirler.Bunun dışında ulusal ve uluslar arası kongrelerde, sempozyumlarda konuşmacı ve eğitmen olarak bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedirler. Anabilim Dalımızdaki öğretim üyeleri genel üroloji ile ilgili faaliyetlerini sürdürmelerinin yanı sıra ağırlıklı olarak çalıştıkları konularda da ( Androloji, Üroonkoloji, Ürojinekoloji, Pediatrik Üroloji) faaliyette bulunmaktadır.

Misyonumuz: sadece Manisa değil Türkiye’nin her yerinden gelecek olan hastalarımıza en modern ve en faydalı ürolojik tedavi metotlarıyla hizmet etmek yetiştirmiş olduğumuz öğrenci ve asistanlarımıza da bilgi ve beceri ile donatılmış hekimler yetiştirmektir.

Vizyonumuz:Türkiye ve dünya üroloji dünyasının uygulamaya koymuş olduğu yeni tedavi metotlarına ulaşmak ve bunları kliniğimizde günlük tedavi metotları içine koymaktır.

Üroloji Anabilim Dalı haftanın 5 günü üroloji polikliniğinde hasta kabülu yapmaktadır. Hergün için bir öğretim üyesi poliklinik danışmanı olarak görevlidir. Hastaların yakınmalarının doğrultusunda doğru tanı ve tedavi uygulanabilmesi için anabilim dalı yataklı hasta bölümünde idrar işeme testleri, prostat biyopsileri, işeme bozuklukları için sistometrik ölçümler, cinsel fonksiyon bozuklukları için cinsel fonksiyon ölçme testleri rutin olarak yapılmaktadır. Anabilim dalımızın isteği doğrultusunda başhekimliğimizden üriner sistemin taş hastalıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan şok dalga ile taş kırma cihazı isteminde bulunulmuştur.Bu cihazın temini ile üroloji kliniğinin alet havuzunda herhangibir eksiklik bulunmayacaktır.

Anabilim Dalımız bünyesinde tek ve iki kişilik odalarda 23 hasta kapasiteli yataklı servisimiz bulunmaktadır. Günlük ortalama 50 poliklinik hastası muayene edilmekte ve  haftanın 4 günü günlük ortalama 7 ameliyat yapılmaktadır.  Ayrıca postoperatif  cerrahi yoğun bakım servisimiz de bulunmaktadır.

Ürodinamik tetkiklerimiz 24 saat içinde, Prostat biopsileri 48 saat içinde, cinsel fonksiyon değerlendirmeleri 48 saat içinde sonuçlandırılıp hastaların bekleme süresi en aza indirilmektedir. Her türlü acil ürolojik girişimler ve ameliyatlar endikasyonları doğrultusunda planlanıp yapılmaktadır. Bu misyon ve vizyon ışığı altında sadece bu günün değil geleceğin ürolojisinin planlamaları yapılmıştır.

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ

Prof.Dr.Gökhan TEMELTAŞ Bşk.

Prof.Dr.Talha MÜEZZİNOĞLU

Prof.Dr.Bilal GÜMÜŞ

Doç.Dr.Oktay ÜÇERCelal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik