Çocuk Cerrahİsİ Anabİlİm Dalı

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 1994 yılında Göğüs Kalp Damar Cerrahisi AD Başkanı Yrd Doç Dr. Mustafa Kırman’ın Çocuk Cerrahisi AD Başkanlığına vekaleten atanması ile kurulmuştur. 23.01.1995 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Balık’ın Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçici görevle atanmasıyla hizmet vermeye başlamıştır. 16.06.1995 tarihinde Dr. Can Taneli (Yrd. Doç. Dr.), 06.05.1996 tarihinde Dr. Abdülkadir Genç (Uzm. Dr.) kadrosunda göreve başlamıştır. Prof. Dr. Erol Balık 23.01.1997 tarihinde Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi AD. daki görevine geri dönmesi sonrası Çocuk Cerrahisi AD. Doç. Dr. Can Taneli’nin başkanlığında hizmete devam etmiştir. 08.10.1998 tarihinde Prof. Dr. Erol Mir Anabilim Dalı Başkanı olarak atanmıştır. 21.03.2000 tarihinde Dr. Abdülkadir Genç, Dr. Cüneyt Günşar ve Dr. Aydın Şencan’ın Yrd Doç, 29.06.2004 tarihinde Dr. Ömer Yılmaz’ın Uzm. Dr. olarak atanması gerçekleşmiştir. Anabilim Dalımız şu anda 5 profesör ve 1 uzman olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi ile hizmet vermektedir. 1997 yılından beri Tıp Fakültesi öğrencilerine, 1998 yılından beri de uzmanlık öğrencilerine eğitim verilmektedir.2011 yılında Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı kurulmuş ve başkanlığına Prof. Dr. Can TANELİ atanmıştır. Çocuk Cerrahisi Kliniği, Moris Şinasi Yerleşkesinde başladığı hizmetlerini şu anda Uncubozköy Yerleşkesindeki yeni hastane binasında Çocuk Ürolojisi Kliniği ile birlikte 16 servis ve 2 Yenidoğan yoğun bakım yatağıyla sürdürmektedir. 

Vizyonumuz:Nitelikli ve eğitimli akademik kadromuzla Tıp Fakültesi öğrencileri ile Çocuk Cerrahisi uzmanlık öğrencilerine uluslararası standartları hedef alan eğitim ve öğretim sağlamak, ülkenin sağlık sorunlarının çözümüne bilimsel destek sağlamak, çocuklarımıza nitelikli ve verimli bir sağlık hizmeti sunmaktır.

Misyonumuz:Sahip olduğumuz eğitim alt yapısını geliştirerek, ülkenin sağlık sorunlarının çözümünde yarar sağlayacak, disiplinler arası iliğki kurabilen, analitik düşünce yeteneğine sahip, donanımlı hekimler ve uzmanlar yetiştirmektir. Ayrıca sahip olduğumuz nitelikli akademik kadro ve sağlık ekibimizle din, dil, ırk, renk, yaş, sınıf, cinsiyet, ideoloji ve zaman farkı gözetmeden çocuklarımızın gereksinimi olan sağlık hizmetini ekip anlayışı içinde, güncel teknolojik donanım kullanarak en üst kalite düzeyinde sunmaktır.

Hizmet Alanları:Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Kliniği’nde 16 yatak ve 2 yenidoğan yoğun bakım küvözü ile haftanın 7 günü 24 saat hizmet verilmektedir. Çocuklarymızın cerrahi hastalıklarına çözüm getirilmektedir. Polikliniğimiz hafta içi her gün mesai saatleri içinde başvuran tüm hastalara hizmet vermektedir.

Çalışma Alanları:

Çocukların cerrahi olarak düzeltilebilen doğumsal anomalileri ve edinsel hastalıkları  (Solunum Sistemi-Sindirim sistemi-Karaciğer ve Safra Yolları-Böbrek, mesane ve idrar yolları-Dişilik ve erkeklik organları-Baş-Boyun-Endokrin cerrahisi (tiroid, paratiroid, pankreas, böbreküstü bezleri, over ve testisler),- Kasık fıtıkları, inmemiş testis, hidrosel ve diğer kasık bölgesi sorunları)

Travma Cerrahisi  (Solunum Sistemi-Sindirim sistemi-Karaciğer ve Safra Yolları-Böbrek, mesane ve idrar yolları-Dişilik ve erkeklik organları)

Onkolojik Cerrahi (Tümör Cerrahisi) Solunum Sistemi-Sindirim sistemi-Karaciğer ve Safra Yolları-Böbrek, mesane ve idrar yolları-Dişilik ve erkeklik organları-

Çocuk Plastik Cerrahisi ve Çocuk Yanıkları

Endoskopik Cerrahi (Laparoskopik, Torakoskopik, Retroperitoneoskopik cerrahi, Özefagoskopi, Bronkoskopi, Sistoskopi, Üreterorenoskopi, Rektoskopi)

KARE KARE BİZ
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik