HAKKIMIZDA

 Anabilim Dalımız 1994 yılında yurtdışına eğitim amaçlı gönderilen öğretim üyeleri H.Seda Vatansever ve M. İbrahim Tuğlu nun alınması ile kurulmuş ve 1996 yılında Mehmet Yüncü’nün  göreve başlaması ile faaliyete geçmiştir.  1997 yılında M. Kemal Özbilgin göreve başlamış, aynı yıl Mehmet Yüncü görevden ayrılmıştır. 1994 yılında yurtdışına eğitim amaçlı gönderilen H.Seda Vatansever 1997 yılında  ve M. İbrahim Tuğlu ise 1998 yılında anabilim dalımız akademik kadrosuna katılmıştır. Ayrıca V. Sevinç İnan  1998 yılında anabilim dalımızda göreve başlamıştır. Anabilim dalında 2005 yılında TUS asistanı olarak başlayan Elgin Türköz Uluer, 2009 yılında Uzman olarak, 2015 yılında Doçenlik Ünvanı alarak anabilim dalında görevine devam etmektedir. 2016 yılı Nisan ayında V. Sevinç İnan’ın emekliliğe ayrılması ile birlikte halen 4 öğretim üyesi ile anabilim dalı faaliyetleri sürdürülmektedir. Anabilim Dalı Başkanlığını 1997-2010 yılları arasında Prof. Dr. Kemal Özbilgin, 2010-2016 tarihleri arasında Prof. Dr. Sevinç İnan yapmıştır, halen Prof. Dr. H. Seda Vatansever Anabilim Dalı Başkanlığını  sürdürmektedir.


AKADEMİK KADRO

  • Prof.Dr. H.Seda VATANSEVER
  • Prof. Dr. Kemal ÖZBİLGİN
  • Prof. Dr. M. İbrahim TUĞLU
  • Doç.Dr. Elgin TÜRKÖZ ULUER

KARE KARE BİZVARLIK NEDENİMİZ

Amaç-Hedef

Lisans (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, SYO ve SHMYO) ve lisansüstü (Yüksek Lisans, Doktora Ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi) eğitiminde modern ve güncel insan hücre, doku ve sistemlerin histolojik yapısal özelliklerini, genel ve özel gelişimsel süreçlerini vermek,

Kullanılan teknik analiz yöntemlerin (histokimyasal, immunokimyasal, hücre kültürü, moleküler yöntemler vb. konularda) lisansüstü öğrencilerine eğitimleri boyunca teorik ve pratik laboratuar bilgilerini vermek,

Yeni araştırma konularını, ders kitaplarını, süreli yayınlar vb. çalışmaları takip ederek lisans ve lisansüstü öğrencilerinin bilgiye ulaşabilmelerini sağlamak,

Eğitim sürecinde serbest düşünme ve sentez yapabilme motivasyonu sağlamak,

Histoloji ve Embriyoloji alanında bilim disiplinine uygun olarak ulusal ve uluslararası alanda öncülük edebilecek bilimsel çalışmaların planlanması, bu çalışmalarda kullanılacak yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlamak misyonlarımızdır.

Histoloji-Embriyoloji alanında kendini yenileyen, bilimsel üretim performansına sahip, ulusal ve uluslararası yayınları ve başarısını hedefleyen, ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip öğrenciler yetiştirmektir. Özellikle hem lisans hem de lisansüstü alanında soru soran, sorgulayan, konuşan, yorum yapan ve çözüm üretebilen öğrenciler yetiştirebilmek için uygun ortamı sağlamak vizyonlarımız arasındadır.

 

Amaç

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı lisans ve lisansüstü eğitim programları ile tıpta uzmanlık eğitimi veren bir bölümdür. Histoloji ve Embriyoloji alanında lisans ve lisansüstü öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, fakülteler ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü eğitim-öğretim programı çerçevesinde nitelikli eğitim vermek, lisans öğrencilerinin alacakları teorik ve pratik bilgileri eğitimlerinin ileriki yıllarında kullanabilmelerini olanak sağlayacak, bir hekimin klinik çalışmalara başlamadan önce, hastalıkların temel biyolojik mekanizmalarını, insan gelişimini ve gelişimsel bozuklukları anlayabilmek için bilmesi gereken kavramların verilmesini içerir. Lisansütü eğitimlerinin temel amacı ise Histoloji-Embriyoloji alanında katkı sağlayacak, evrensel bilim kriterlerine göre dalının gereksinimlerine uygun, bilgi, tutum ve beceriler ile donatılmış, etik değerlere önem veren örnek yüksek lisans, doktora veya uzman derecelerini alabilecek öğrenciler yetiştirebilmektir.

 

Hedefimiz

Lisans ve lisansüstü eğitim müfredatları ulusal çekirdek eğitim programları doğrultusunda hazırlanmakta ve tüm öğrencilerin güncel bilimsel gelişimleri takip eden, kendini yetiştirebilme adına yeni bilgiye ulaşma becerisine sahip, araştırma planlanmasında yer alan ve yapan bilim insanları olmaları hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda üniversitelerde öğretim elemanı istihdam edilmenin yanısıra, yasal kurallar çerçevesinde üremeye yardımcı tedavi laboratuarlarında (embriyoloji, androloji) ve kök hücre ve hücresel tedavi merkezlerinde görev alacak lisansüstü ve uzmanlık öğrencileri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Öğrencilerin Mezuniyet Aşamasında Sahip Olması Gereken Yetkinlikler

Histoloji ve Embriyoloji alanında yetkinlik, bir uzmanın gerekliliklere uygun kriterleri taşıyan, eğitim ve öğretim yoluyla kazanılıp iyileştirilebilen, gözlenip ölçülebilen, özellikleri daha önceden tarif edilmiş, bilgi, beceri, tutum ve davranışların toplamına sahip olmasıdır. İletişim kuran, değer ve sorumluluk sahibi, grup veya ekip ile çalışabilme, liderlik vasıflarına sahip öğrenen ve öğreten yetkinlikleri kazanması eğitim ve öğretimleri sonucunda beklenir.

Uzmanlık ve lisansütü eğitim sürecinde yapılandırılmış eğitim etkinlikleri içerisinde ilgili birimin müfredatına uygun teorik ve pratik dersler yanı sıra, kişilerin kendileri tarafından bağımsız ve keşfederek öğrenme etkinlikleri de kazandırılması danışman öğretim üyeleri tarafından verilmeye çalışılmaktadır. 

Temel ve Klinik Bilgi alanındaki yetkinlikler, günümüzün gelişen iletişim ve teknoloji çağını yakalayabilen, mesleki olarak sürekli kendisini geliştiren, sorunları tespit edip çözüm üretebilen, toplumun sağlık sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirmek sayılabilir.

Mesleksel beceriler olarak ise, lisans öğrencilerinin mikroskop kullanma, normal yapıyı tanıyabilme, laboratuar uygulama becerileri kazandırılması, kök hücre ve gelişsel süreçte sperm, oosit ve embriyoya ait tanımlamaları sayabilme, gerektiğinde bunlar ile ilgili uygulamaları yapabilme becerileri sayılabilir.

Mesleksel nitelikler olarak ta grup içinde çalışabilme, diğer çalışanlara saygılı, etik kurallara uyan, gerektiğinde laboratuar sorumluluğu alabilen, sorunları belirleyebilen, önleyebilen, çözüm üretebilen evrensel bilime katkıda bulunabilecek temel donanımların kazandırılması, güncel tıp bilgisine sahip olmalarının yolunu açacak modern sistemlere ilişkin uygulamaları gerçek ve sanal ortamda sağlık veya laboratuar hizmetinde kullanabilecek ve bilimsel araştırma ve yayın yapabilecek şekilde öğrenmeleri olarak tanımlanabilir. Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik