Üniversite statüsü: Devlet


Şehrin öğrencilere tanıdığı burs imkânları (Özel, dernek vakıf) ve koşulları: 

KYK bursları, Elginkan Vakfı bursları ve çeşitli vakıf dernek özel kuruluşlar. Burslarla ilgili olarak bilgiler fakültemize iletilmekte olup öğrencilerimize duyurulmaktadır.

Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri: 

Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite yerleşkelerine göre konumu: 

Manisa, İstanbul'u İzmir'e bağlayan ana karayolu üzerindedir Fakültemiz Uncubozköy Yerleşkesinde yer almakta olup Manisa-İzmir Yolu 1.kilometresindedir.. İzmir'e uzaklığı 30 km'dir. Celal Bayar Üniversitesinin Manisa Merkez, Muradiye ve Uncubozköy ‘de yerleşkeleri bulunmaktadır. Yerleşkeler arasında ulaşım Üniversite tarafından ringler ile sağlanmaktadır. Bunun dışında özel halk otobüsleri ile de ulaşım sağlanabilir.(1,3,8,10,11 numaralı hatlar gibi)

Şehrin ulaşım imkânları: 

Şehir içi ulaşım olarak özel halk otobüsleri, kullanılmaktadır. Kent Kartla ödeme yapılmakta olup öğrenci ücreti: 1,50  Nakit ödeme 2,5 liradır.

Manisa – İzmir Otobüs Ücreti: 8 Lira (Manisa-Bornova yaklaşık 25 dk.)

Manisa - Alsancak Tren Ücreti: 5,5-8,5 Lira arasında olup her gün düzenli seferler mevcuttur.

 

Fakültenin kuruluş yılı: 

03.07.1992 tarihinde kabul edilen 3837 sayılı yasa ile 11 Temmuz 1992 yılında kurulan Fakültemiz, 1995-1996 öğretim yılında 21 öğrenci ile eğitim öğretimine başlamıştır.

 

Fakültenin hastaneye göre konumu: 

Fakültemiz Üniversitemizin Uncubozköy Yerleşkesinde yer almaktadır. "Sağlığınız Emin Ellerde" sloganıyla kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi 1995 yılında hizmete açılmıştır. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi 2016 yılında yerleşke alanına taşınmış ve tüm birimleriyle Uncubozköy yerleşkesindeki yeni binasında 3.basamak sağlık hizmeti vermektedir. Tıp Fakültesi derslik binasına uzaklığı 5 dakikadır. Hafsa Sultan Hastanesi 2 ana bloktan oluşmaktadır. Hastanenin ön bloğunda Acil Servis, Poliklinik, Laboratuvar ve idari birimler hizmet vermektedir. Arka blokta ise yataklı kliniklerimiz hizmet vermektedir.

Üniversitenin sosyal imkânları: (Şenlikler, festivaller, etkinlikler, kongreler vb.): 

Üniversitemizde her sene Bilim ve Bahar şenlikleri düzenlenmektedir. Şenliklerimizde ünlü sanatçıların verdiği konserler ve çeşitli faaliyetlerin bulunduğu etkinlikler yer almaktadır. Bunun dışında yıl içerisinde çeşitli sempozyum, kongre, panel, çalıştay, kurs ve seminerler düzenlenmektedir.

Şehir merkezinden hastanemize ulaşım halk otobüsleri sağlanmakta olup ortalama 25-30 dakika sürmektedir.

Fakültede uygulanan eğitim sistemi (Entegre, PDÖ, Klasik): 

Fakültemizde öğretim Entegre Kurul sistemidir.

Fakültenin akreditasyon belgesi bulundurma durumu: 

Fakültemi TEPDAD Yönetim Kurulu'nun 9 Mart 2013 tarihli toplantısında, UTEAK'ın teklifi üzerine, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi  Eğitim Programı'nın Temel Standartları karşıladığı belirlenerek 1.1.2013 tarihinden geçerli olmak kaydı ile 01.01.2019 tarihine dek  6 yıllığına TAM AKREDİTASYON STATÜSÜ verilmiştir. Fakültemiz akreditasyonunu yenileme sürecindedir.

Fakülte dekanlığının akreditasyon süreciyle ilgili yaptığı çalışmalar: 

Eğitim programımız açısından amaç ve hedeflerimize uygun olarak uygulanan entegre eğitim sisteminin yanında Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) hedefli programların da uygulanması için çalışmalar başlatılmıştır.

Öğrenciler açısından TÜBİTAK tarafından öğrencilerin burs alması için bilimsel danışmanlık yapılması, yurt dışı burs için olanak sağlanması, TurkMSIC ile öğrenci değişiminin sağlanması, geri bildirim anketlerinin kurul ve stajlarda uygulanması gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Birimlerimizin akreditasyonları için de çalışmalar başlatılmıştır. Fakültemiz Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,20.03.2014 tarihinde yapılan kurum ziyareti sonucunda "Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi İçin Akredite Edilme Koşulları" nı sağladığına karar verilmiştir.2017 yılında KBB Anabilimdalı akredite olmuştur.

Fakültenin İngilizce hazırlık eğitimi bulundurma durumu: 

Fakültemizde İngilizce Hazırlık Eğitimi bulunmamaktadır. Dönem 1 bünyesinde her hafta 3 saat  İngilizce derslerimiz vardır. Sene başında yapılan muafiyet sınavı sonrasında öğrenci 60'ın üzerinde not alırsa İngilizce derslerinden muaf sayılmaktadır. Geçemezse sene içerisinde vize ve final sınavlarına girmesi gerekmektedir.

Fakültenin eğitim dili (%100 Türkçe, %100 İngilizce veya %30 İngilizce): 

Fakültede öğrenim dili %100 Türkçe'dir.

Fakültenin laboratuvar (pratik) derslerini işleyiş şekilleri: 

Anatomi: Bu ders alanındaki pratikler o hafta içinde işlenen teorik derslere yönelik olmak üzere kurul bazında değişen saatlere sahip olsa da ortalama olarak 8 saattir. İşlenen teorik derse hitaben maketler, kadavra üzerinde Sorumlu Öğretim Üyesi/Görevlisi tarafından görsel olarak tekrar anlatılmaktadır

Histoloji: Bu ders alanındaki pratikler o hafta içinde işlenen teorik derslere yönelik olmak üzere kurul bazında değişen saatlere sahip olsa da ortalama olarak  4 saattir. İşlenen teorik derse hitaben mikroskobi laboratuvarımızda Sorumlu Öğretim Üyesi/Görevlisi tarafından görsel olarak tekrar anlatılmaktadır. Daha sonra bireysel olarak mikroskop üzerinde preperatların incelenmesi yapılır ve çizilir

Fizyoloji:Bu ders alanındaki pratikler belirli kurullar bazındadır. O hafta içinde işlenen teorik derslere yönelik olmak üzere kurul bazında değişen saatlere sahip olsa da ortalama  olarak  4 saattir. İşlenen teorik derse hitaben mikroskobi laboratuvarımızda Sorumlu Öğretim Üyesi/Görevlisi tarafından görsel olarak tekrar anlatılmaktadır. Preperatlar incelenebilir. Ayrıca bazı derslerde bireysel olarak deneysel çalışmalar yapabilmekteyiz.(Fare ,kurbağa kesme vb.) ve fizyolojik olarak sistemlerle ilgili klinik yaklaşımlar için eğitimleri verilmektedir.

Patoloji: O hafta içinde işlenen teorik derslere yönelik olmak üzere kurul bazında değişen saatlere sahip olsa da ortalama olarak 4 saattir. İşlenen teorik derse hitaben mikroskobi laboratuvarımızda Sorumlu Öğretim Üyesi/Görevlisi tarafından görsel olarak tekrar anlatılmaktadır. Preperatlar incelenir. Makroskobik incelemeler için ise dersi anlatacak olan kişi ilgili patolojik anlatır.

Parazitoloji: İnsanlar için patojen olan parazitleri tanımak ve ayırt etmek amacı ile bu dersin pratiği yapılmaktadır. Bu ders alanındaki pratikler belirli kurullar bazındadır. O hafta içinde işlenen teorik derslere yönelik olmak üzere kurul bazında değişen saatlere sahip olsa da ortalama olarak 4 saattir. İşlenen teorik derse hitaben mikroskobi laboratuvarımızda Sorumlu Öğretim Üyesi/Görevlisi tarafından görsel olarak tekrar anlatılmaktadır. Preperatlar incelenebilir. Ayrıca bireysel olarak örnek alma, preperat hazırlama gibi pratikler yapılmakta.

Mikrobiyoloji: Öncelikli olarak mikrobiyolojik tanı yöntemleri, temel boyama teknikleri, besiyerleri, ekim yöntemleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarını benimsemek amacı ile bu pratik yapılmaktadır. Bu ders alanındaki pratikler belirli kurullar bazındadır. O hafta içinde işlenen teorik derslere yönelik olmak üzere kurul bazında değişen saatlere sahip olsa da ortalama  olarak 4 saattir. İşlenen teorik derse hitaben mikroskobi laboratuvarımızda sorumlu Öğretim Üyesi/Görevlisi tarafından görsel olarak tekrar anlatılmaktadır. Hastanemizin Mikrobiyoloji Laboratuvarında bireysel olarak canlı organizma ekimi yapabilmekte  ve mikroskobik olarak incelenebilmektedir.

Biyokimya: Öncelikli olarak örnek alınması, analizlerini ve değerlendirebilme yöntemlerinin belirtebilmesi amacı ile bu pratik yapılmaktadır. Bu ders alanındaki pratikler belirli kurullar bazındadır. O hafta içinde işlenen teorik derslere yönelik olmak üzere kurul bazında değişen saatlere sahip olsa da ortalama olarak  4 saattir. İşlenen teorik derse hitaben Biyokimya Laboratuvarımızda Sorumlu Öğretim Üyesi/Görevlisi tarafından görsel olarak tekrar anlatılmaktadır. Ve bireysel olarak kimyasal deneyler yapar ve değişimleri gözlemlenir.

Biyoistatistik: Bu dersin pratiği yoktur ve Temel istatistik yöntemler ve bunların canlı sistemlere uygulamalarını belirtebilmemiz amacı ile teorik dersler işlenir.

Biyofizik: Bu dersin pratiği yoktur.

Anatomi dersleri için sayıca maket / kadavraya sahip olma durumu: 

Fakültemizde 1'i bayan olmak üzere 3 adet kadavra bulunmaktadır. Ayrıca üzerinde çalışabileceğimiz 30 adet maketimiz de bulunmaktadır. Anatomi Anabilim Dalı bünyesinde 1 Diseksiyon Mikroskobisi ve 1 Yürüme ve Denge Analiz Makinası bulunmaktadır. 

Laboratuvar derslerinde öğrenci başına düşen mikroskop sayısı: 

4 adet laboratuvar dersliğimiz bulunmaktadır. Her birinde 15 adet olmak üzere 60 adet mikroskop bulunmakta olup Mikroskop dersi esnasında sınıf gruplara bölünmekte ve bir mikroskop başına 1-2 öğrenci düşmektedir. 

Mesleki beceriler dersinin işleyişi ve sınavlara katkısı: 

 Fakültemizde Mesleki Beceri Derslerine Dönem 1 den itibaren verilmektedir.  Ulusal ÇEP programı analizi sonucu Beceri uygulamalarının da analizi yapılmış ve Çekirdek Eğitim Programı'nda bulunan tüm beceriler Dönem 1,2 ve 3 bünyesinde verilmektedir.

Her kurul sisteminde ortalama 6 saat olmak üzere bu beceri dersi bulunmaktadır. .Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi tarafından becerinin amaç ve hedefleri açıklanarak başlanır. Malzemeler tanıtılır ve basamaklar şeklinde işlem gerçekleştirilir. Ders bittikten sonra tek tek her öğrencinin basamaklara uygun olarak işlemi gerçekleştirmesi için bireysel olarak zaman verilir. Sorumlu Öğretim Görevlisi tarafından kontrol edilir. Beceri uygulamaları web sayfamızda videolu anlatım olarak bulunmaktadır.

Sınavları ise işlenen derslerden olmakta ve 100 üzerinden değerlendirilmektedir. Kurul sonu başarı notumuza etkisi ise 5-10 puan arası değişmektedir.(Bu puan kurullara ve işlenen ders saatine göre değişmektedir.)

Dönem1, 2,3 bünyesinde işlenen Mesleki Beceri Dersleri birkaç örnek aşağıdaki gibidir:

·         El Yıkama Becerisi                                                                                                                   
·         Steril Eldiven Giyme ve Çıkarma Becerisi                                                           
·         Temiz Gömlek Giyme ve Çıkarma Becerisi                                                    
·         Biyolojik Materyalle Çalışma İlkelerinin Öğrenilme Becerisi           
·         Steteskop Kullanma Becerisi                                                                                                
·         Periferik Nabızların Alınması                                                             
·         Kan Basıncı (Tansiyon Arteriyel) Ölçme Becerisi 
·         Erişkinlerde İlk Yardım Prensipleri                                               
·         Çocukta İlk Yardım Prensipleri   
                

Simüle hasta laboratuvarı bulundurma durumu, derslerin işleyişi ve sınavlara olan katkısı: 

Fakültemizde simüle hasta laboratuvarlarımız yoktur. Ancak gerekli alt çalışmalara başlanmıştır.

Fakültenin dönemlere göre öğrenci sayısı: 

2013-2014 Eğitim Öğretim Dönemi bünyesinde Dönem 1: 227, Dönem 2: 187, Dönem 3:  208, öğrenciye sahiptir. Toplam öğrenci sayımız 1044 dür.

Fakülteye özgü uygulamalar: 

Her kurul bünyesinde İnteraktif modüller vardır. Öğretim Üyeleri katılımı ile olgu sunumu üzerinden kurul boyunca öğrenilen tüm bilgilerin harmanlanarak pekiştirilmesi ve klinikteki yansımasının kavranılması hedeflenmiştir.

Dönem içinde alınması zorunlu Seçmeli Dersler bulunmaktadır. Her Seçmeli Dersin amaç ve hedefi doğrultusunda dersler işlenir. Bazı Seçmeli Dersler şöyledir:

Kanıta Dayalı Tıp, Moleküler Tıp, İletişim Becerileri, Hastalıklara Moleküler Açıdan Bakış ve Bireye Özgü Tedavi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Kromozom Yapısı, Kromozom Kültürü ve İnceleme Yöntemleri, Tıptaki Bilimsel Araştırmalar ve Kariyer Danışmanlığı, Anadoluda Geleneksel Halk Hekimliği ve Uygulama Örnekleri, Sağlığın Geliştirilmesi, Lisansüstü Eğitim, Bilgisayar, Teknoloji, Yaratıcılık, Fikri Mülkiyet ve Patent Başvuruları, Türkçe Tıbbi Terminoloji (Yabancı Öğrenciler İçin ), Etkili Sunu Hazırlama Teknikleri, Dünya Tarihini Değiştiren Salgınlar, Beyinin Kognitif Fonksiyonu (Psikoteknik-Psikomotor Testler), Hekim ve Hobi, Ergonomi, Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Her Perşembe saat 13.00-15.00 arası İntörn Söyleşileri olmaktadır. İntörn ler Danışman Öğretim Görevlileri ile birlikte belirledikleri konu hakkında (hastalık, bilimsel çalışmalar, deneyler vb.) sunum yapmaktadırlar.

Eğitim yılı içerisinde Öğrenci meclisleri, öğrencilerin sorunlarını tartışmak ve çözüm önerilerini bulmak amacı ile Dekan, Dekan Yardımcıları, Öğretim Görevlileri ve öğrencilerin katılımı düzenlenmektedir.

Her ay Temel, Dahili ve Cerrahi Bölüm Öğretim Üyeleri tarafından belirli gün ve saatlerde Bölüm Seminerleri yapılmaktadır. 

Öğrenci Kulüplerimiz yıl içinde çeşitli etkinlikler düzenlemekte olup öğrencilerimizin üniversitede sosyalleşmesi ve bilimsel faaliyetlerde bulunmasına aracı olmaktadır. Köklü bir yapıya sahip olan bazı kulüplerimiz Çev-Sos, Bilim Kulübü ve Türk Tıp Öğrencileri birliğidir.

Öğrencilerimizin kazandıkları başarıları gurur kaynağımızdır.


 


Ders Programı

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ders Programı

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik