İlk Uzmanlık Öğrencimiz 05 Eylül 1994 tarihinde eğitimine başlamıştır. Özellikle 2010 yılının başında yeni hastane binasına taşınılmasından sonra fiziksel koşullarda belirgin bir iyileşme ve yenilenme olanağı elde edilmiştir. Anabilim dalımızın tanı ve tedavi üniteleri bir yandan tıp fakültesi öğrencileri için, kulak burun boğaz uzmanlık öğrencileri için, hatta hemşirelik öğrencileri için eğitim ve uygulama olanakları sunarken diğer yandan hastalara disiplinimiz çerçevesinde sağlık hizmeti sunmaktadır. Anabilim dalımız eğitim konusunda oldukça aktif bir performans göstermektedir. Bir üniversitenin, bir fakültenin ve bir hastanenin sıfırdan kuruluş aşamalarının sıkıntılarına ve olanaksızlıklarına rağmen, öğretim üyelerimiz biri 2. baskısını yapmış toplam 3 uzmanlık düzeyinde kitap yazmış ve editörlüğünü yapmıştır. Yine bu dönemde öğretim üyelerimiz 8 uluslararası kitabın tercümesinde 18 bölüm çevirisi ile katkı sağlamışlardır; 2 uluslararası kitabın çeviri editörlüğünü yapmışlardır. Öğretim üyelerimiz ayrıca ulusal düzeyde okuyucuya ulaştırılmış toplam 29 kitapta 61 bölümünün yazarlığını yapmışlardır. Uluslararası dergilerde yayınlanan 130, ülkemizdeki dergilerde yayınlanan 85 olmak üzere toplam 215 makale yayınlamışlardır. Ayrıca uluslararası toplantılarda sunulan 52 ve ulusal toplantılarda sunulan 115 olmak üzere toplam 167 bildiri yayınlamışlardır. Ulusal ve uluslararası toplantılarda toplam 298 panel konuşması yapmışlar ve konferanslar vermişlerdir. Çoğu uluslararası olmak üzere 11 ödül almışlardır. Öğretim üyelerimizin halen ulusal düzeyde yayın yapan 2 dergide editörlük ve 1 dergide yardımcı editörlük yanı sıra toplam 27 hakemliği bulunmaktadır. Universite ve TUBİTAK tarafından desteklenmiş 26 proje tamamlanmış olup, halen 6 tane proje devam etmektedir. Söz konusu performans sadece halen görevde bulunan öğretim üyeleri tarafından kuruluşundan günümüze kadar geçen sürede, sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinde, niceliğinde ve çeşitliliğinde hatırı sayılır bir gelişme gösterilmiştir.

KARE KARE BİZ

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik