çalışma alanları

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları  Çalışma Alanları:

 Otoloji ve Nöro-otoloji      Baş ve Boyun Cerrahisi
 Burun, Sinüs ve Kafa Tabanı Cerrahisi  Fasiyal Plastik Cerrahi
 Endoskopik Cerrahi Uyku Tıbbı
 Ses ve Konuşma   Odyoloji
 Tinnitus   Vestibüler  Elektrofizyoloji

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği Yataklı Tedavi Hizmetleri Servisi, Özellikli Muayeneler Servisi, Tanısal Üniteler, Poliklinik ve Ameliyathane Hizmetleri olmak üzere başlıca 5 bölümde hizmet sunmaktadır.


Yataklı Tedavi Hizmetleri Servisi: Bu bölümde  tanısal amaçla veya medikal veya cerrahi tedavi yapılmak üzere yatırılan hastalara sağlık hizmeti sunulmaktadır. Bu amaçla biri özel oda, dördü tek kişilik oda ve 8 tanesi çift kişilik oda olmak üzere 13 odada 21 yatak tahsis edilmiş durumdadır. Tüm odalarda tuvalet-banyo, buzdolabı ve TV bulunmaktadır. Bu alanda asistan odası, hemşire odası, tedavi deskleri, personel odası, pansuman odası, ofis, stajyer doktor odası, acil malzeme deposu vb. kısımlar da bulunmaktadır.

Özellikli Muayeneler Servisi: Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalının M.C.B.Ü. Hafsa Sultan Hastanesinin 8. katında yeralan  Özellikli Muayeneler Servisinde şu Tanısal Üniteleri hizmet sunmaktadır: Vestibüler Ünite, Objektif Odyometri Ünitesi, Konvansiyonel Odyometri Ünitesi, Yenidoğan İşitme Taraması Ünitesi, Endoskopik Tanı Ünitesi, Rinoloji Laboratuvarı, Konuşma-Dil ve Ses Ünitesi, Bu ünitemizde ses sorunu olan hastalarımızın bilgisayar programları eşliğinde ses analizleri yapılmakta, bu analiz sonuçlarına ve diğer muayene ve incelemelerine göre konulan tanılarına uygun ses ve konuşma rehabilitasyonları yapılmaktadır. Ses tellerine ve gırtlağa yönelik uygulanan operasyonların etkinliğinin analizi de bu laboratuvarımızda yapılmaktadır. Otomikroskopi Ünitesi.Vestibüler Ünitesi :Hastanemizin 8. katında klinik içinde yer alan bu ünitemizde gelişmiş cihazlar kullanılarak denge sorunu olan hastalarımızın incelemeleri yapılmaktadır. Uygulanan testlerden bazıları şunlardır: Vestibüler Uyarılmış Kas Potansiyelleri (VEMP), Elektronistagmografi (ENG), Videonistagmografi (VNG), Elektrokokleografi (ECochG), Bitermal Kalorik Test (hava ve Kobrak).Objektif

Odyometri Ünitesi:Hastanemizin 8. katında klinik içinde yer alan bu ünitemizde gelişmiş cihazlar kullanılarak ileri düzeyde işitme testleri uygulanmaktadır. Elektrokokleografi (ECochG), Beyinsapı İşitsel Potansiyelleri (ABR, BERA), Otoakustik Emisyon (OAE), İşitsel stabil durum yanıtları (ASSR) bunlardan bazılarıdır.

Konvansiyonel Odyometri Ünitesi: Bu ünitemiz Saf Ses Odyometrisi, Konuşma Odyometrisi, Yüksek Frekans Odyometri, Timpanometri, Akustik Refleks Testi, Serbest Alan Odyometrisi, Hi-Pro Test, İşitme cihazları performans değerlendirmesi gibi işitme fonksiyonları ile ilgili konvansiyonel testler uygulanarak tanısal değerlendirmelerin yapıldığı bir laboratuvarımızdır.

Yenidoğan İşitme Taraması Ünitesi :Bu ünitemizde yenidoğan bebeklerin işitmefonksiyonlari değişik teknikler ve cihazlar kullanılarak incelenmekte ve yaşamın en erken evresinde doğuştan olabilecek bir işitme kaybının erken tanısı konulmaktadır. Bebekler uzman doktorlar tarafından değerlendirilmekte, yenidoğan işitme taraması konusunda özel eğitimden geçmiş teknisyenlerimiz tarafından ilgili öğretim üyelerinin gözetimi altında objektif testler uygulanmaktadır. Bu ünitemizde tarama amaçlı OAE ve ABR cihazları kullanılmaktadır.

Endoskopik Tanı Ünitesi: Bu ünitemiz poliklinik düzeyinde rutin endoskopik muayenelerin dışında ayrıntılı inceleme ve dokümantasyonun yapıldığı ünitemizdir ve yataklı tedavi birimimizin olduğu hastanenin 8. katında yer almaktadır. Değişik açılarda ve çaplarda burun, boğaz, kulak rijid endoskoplarının, çocuk ve erişkin için ayrı filexible endoskopların bulunduğu ve monitörizasyon eşliğinde bilgisayar ortamında saklanmak üzere dokümantasyonun yapıldığı ileri endoskopik tanı laboratuvarımızdır.Rinoloji Laboratuvarı Burun hastalıklarında ve burunda tıkanıklık yapan her türlü problemde burun boşluklarının ve bu boşluklardan geçen hava akımlarının incelenmesi için akustik rinometre, rinomanometre gibi özel geliştirilmiş cihazlar eşliğinde ve bilgisayar programları kullanılarak analizler yapılmaktadır. Ünitemizde travmalara, operasyonlara veya doğuştan gelen nedenlere bağlı burun sorunlarının yeri, şiddeti, biçimi ortaya konulmakta, buruna uygulanan operasyonların etkinliği değerlendirilmektedir.Koku testleri de bu ünitemizde gerçekleştirilmektedir.

Otomikroskopi Ünitesi Yataklı Tedavi Hizmetleri Servisimizin olduğu hastanenin 8. katında ve Özellikli Muayeneler Servisimizin alt ünitelerinden olan ve Otomikroskopi Ünitesi I ve II olarak iki ayrı yerde konuşlanmış olan bu ünitemiz, poliklinik düzeyinde yapılan rutin otomikroskopik muayenelerin dışında öğretim üyesi tarafından veya gözetimi altında ayrıntılı incelemelerin ve dokümantasyonun yapıldığı ünitemizdir. Bu ünitelerimizde ayaktan yapılabilecek özellikli otolojik ve nöro-otolojik değerlendirmeler, dokümantasyon ve eğitim aktiviteleri gerçekleştirilmektedir.

Poliklinik: Hastanenin 1. Katında hizmet veren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği yakın zamanda eklenen bir oda ile birlikte toplam 4 odadan oluşan bir ünite olarak ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. bu ünitenin aylık hasta sayısı 3000 kadardır

Ameliyathane: Bu bölüm hastanein 2. Katında yer alan merkezi ameliyathane içinde yer almaktadır. Günümüzde geçerli Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahi Disiplini içindeki cerrahi girişimlerin her türlüsü uygulanabilmektedir. Uygulanan operasyonlar kafa tabanı cerrahisinden koklear implantasyona, ileri kanser cerrahilerinden en ince mikroskobik ses teli ameliyatlarına kadar çok geniş bir yelpazede yer almaktadır. Bu servisimizde ayda ortalama 100 kadar operasyon gerçekleştirilmektedir.

KARE KARE BİZ

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik