BILIMSEL FAALIYETLER

Anabilim dalının kuruluşundan itibaren halihazırda SCI kapsamında yayınlanmış 180 (Haziran-2016 itibari ile) yayınımız bulunmaktadır. Her yıl ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, sempozyum, çalıştay vb. davetli konuşmacı, panelist, sözlü ve poster bildiri ile katılım sağlanmaktadır. Hem öğretim üyelerinin hem de öğrencilerin organizasyon komitesinde bulundukları kongre, sempozyum ve çalıştaylarda Manisa ilinde veya dışında yapılmaktadır. Bölüm içinde her hafta belirlenen gün ve saatte seminer düzenlenmekte, güz ve bahar yarıyılı dönemlerinde yapılan program dahilinde her bir lisansüstü öğrencisi danışman öğretim üyesi ile birlikte sunum şeklinde seminerler yapmaktadır.

Anabilim dalı işleyişi öğretim üyelerinin onayı ile kurallar bazında belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Anabilim dalımızdan 2016 haziran itibari ile 3 Tıpta Uzmanlık, 2 doktora, 25 yüksek lisans, 6 tezsiz yüksek lisans öğrencisi mezun edilmiştir. Halihazırda 1 Tıpta Uzmanlık, 10 doktora, 8 yüksek lisans ve 2 tezsiz yüksek lisans öğrencisi öğrenimlerine devam etmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik