amaç ve hedeflerimiz

Misyonumuz:

Misyonumuz “Kalp ve Damar Cerrahisi” dalında hizmet, araştırma ve eğitimde ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın ve nitelikli bir kurum olmak.

Vizyonumuz:

Meslek bilgisi yüksek, çağdaş hekimler yetiştirmek. Yaratıcı ve yeni bilgilere ulaşan araştırmalar yapmak. Kalp ve damar hastalıklarının ve bu hastalıklara bağlı ölümlerin toplumun en başta gelen halk sağlığı sorunu olduğunun bilincinde olarak hizmet alanını genişletmek ve geliştirmek. Topluma üst düzey ve kaliteli hizmetin kesintisiz olarak sunulması.

Stratejik Amaçlarımız:

Çağdaş eğitim ve öğretim düzeyine ulaşmak:
Dönem derslerinde öğrencinin “Kalp ve Damar cerrahisi” dalındaki uygulamaları tanımaları ve anlamalarının sağlanması, bu alandaki temel bilgi ve becerinin kazandırılması. Bu hedeflere uygun toplantı ortamlarına dersliklere ve görsel araçlara sahip olmak.

Uzmanlık öğrencilerinin (araştırma görevlilerinin eğitim süresi 6 yıl olup TUS ile bu göreve seçilmektedirler)  Kalp ve Damar Cerrahisi dalındaki konjenital ve edinsel hastalıklara dair tüm uygulamaları öğrenmeleri. Merkezimizde uygulanan operasyon sayısının ve çeşitliliğinin artırılması. Bu alanlardaki teknolojik ve bilimsel gelişmelerin izlenmesi ve kullanılması. Bu çerçevede yeni araştırmaların yapılması.

Uygulamalarda Başarıların Arttırılması:

Merkezimizde her tür cerrahi girişimin yapılabilmesi için gerekli  eğitimli insan gücü ve altyapının sağlanması ve geliştirilmesi. Bu alandaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve kullanılması. Ameliyathane ve postoperatif yoğun bakım ünitesinin çağdaş standartlarda sürdürülmesi. Kalp ve Damar hastalıkları ile ilgili diğer bilim dallarıyla ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi, Tanı ve tedavi araçlarının birlikte kullanılabileceği ve ortak girişimlerin yapılabileceği altyapılara sahip olmak. Kalp transplantasyonu uygulamalarındaki ulusal ve bölgesel organizasyonlarına katılmak ve bu uygulamaları merkezimizde gerçekleştirmek

Kurum Kimliğinin ve Kültürünün Geliştirilmesi:

Tam gün çalışılan, huzurlu bir ortamın yaratılması, Mezunlarla ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi,  Bölgesel-ulusal-uluslar arası platformlarda temsil edilmeye ve görevler üstlenmeye hazır bir kadroya sahip olmak, Anabilim Dalı'mızla ilgili tanıtıma önem vermek.

Tanımlanan performans göstergeleri çerçevesinde sürekli gelişim:

Yatak doluluk oranının artırılması,

Operasyon sayısının ve çeşitliliğinin artırılması,

Poliklinik hizmetinin artırılması,

Öğrenci ve asistan memnuniyetinin sağlanması,

Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetinin sağlanması,

Öğretim üyesi ve öğretim görevlisi başına düşen yayın, toplantı-kongre  sunumu, toplantı-kongre katılımının artırılması,

Bölgesel bilimsel toplantılar düzenlenmesi, projeler ve sosyal etkinliklerin artırılması,

Akreditasyon ve standardizasyonla ilgili kurumsal faaliyetlere katılım ve uyumun sağlanmasıdır.


öğretim üyelerimiz

  • Prof.Dr.Mustafa CERRAHOĞLU (Anabilim Dalı Bşk.)
  • Prof.Dr.İhsan İŞKESEN
  • Prof.Dr.Ömer TETİK 
  • Doç.Dr.Adnan Taner KURDAL
  • Yrd.Doç.Dr.Funda YILDIRIM
  • Uzman Dr.Dilşad AMANVERMEZ ŞENARSLAN

KARE KARE BİZCelal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik