Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş kurallarının düzenlenmesine ilişkin  olarak hazırlanmış olan yönerge, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programına yurt içi ve yurt dışından yapılacak kurumlar arası yatay geçiş ile ilgili hükümleri kapsamaktadır.Bu yönerge üniversitemiz senatosunun  19.07.2016 tarihli toplantısında alınan karala yürürlüğe girmiştir.

Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Yönergesi


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik