Fakültemizin 27.07.2017 tarihli ve 2017 – 38 sayılı toplantıda alınan 26 numaralı Yönetim Kurulu  kararı : 2017-2018 eğitim öğretim yılı yatay geçiş başvurularına ait listeler ve Yatay Geçiş Komisyon tutanağının görüşülmesi sonucunda ; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesine 2017-2018 eğitim öğretim dönemi için 120 yatay geçiş başvurusu olmuş, bu dosyalar Fakültemiz Yatay Geçiş Komisyonu tarafından 20-26 Temmuz tarihleri arasında incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda yatay geçiş başvurularının üniversitemiz senatosu tarafından onaylanan yatay geçiş yönergesinde belirtilen şartları kapsamadığı saptandığından 2017-2018 eğitim öğretim dönemi için yatay geçişle öğrenci kabul edilmemesine oy birliği ile karar vermiştir. 


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik