2015 Sonbahar Dönemi TUS Sonucu Fakültemize  Yerleştirilen Adayların Dikkatine

2015 Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yerleştirmeleri sonucunda Üniversitemiz Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimi yapmaya hak kazanan adayların 14.01.2016 Perşembe mesai bitimine kadar Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'na aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

AÇIKTAN VE YENİDEN ATANACAKLAR İÇİN

- Dilekçe (Kurumdan temin edilecektir)

- Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) 

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- İkametgâh ilmühaberi 

- Mezuniyet Belgesi (Onaylı Sureti) 

- Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) ("Kazanılan anabilim dalında uzmanlık eğitimi yapmasında sakınca yoktur" ibaresinin raporda belirtilmesi gerekmektedir)

- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi 

- Adli Sicil Kaydı 

- Fotoğraf (6 adet)

- Mal Bildirim Formu (Kurumdan temin edilecektir)

HALEN BİR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞANLAR İÇİN

- Dilekçe (Kurumdan temin edilecektir)

- Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) 

- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi  

- Diploma Fotokopisi 

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) ("Kazanılan anabilim dalında uzmanlık eğitimi yapmasında sakınca yoktur" ibaresinin raporda belirtilmesi gerekmektedir)

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik