2014 TUS Sonbahar Yeni Değerlendirme İşlemleri Sonucunda Üniversitemize Yerleştirilen 2014 TUS Sonbahar Yeni Değerlendirme İşlemleri Sonucunda Üniversitemize Yerleştirilen Adayların Dikkatine


2014 Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Yeniden Değerlendirme işlemleri sonucunda Üniversitemiz Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan adayların 07.08.2017 Pazartesi mesai bitimine kadar gerekli belgelerle birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

AÇIKTAN VE YENİDEN ATANACAKLAR İÇİN 

- Dilekçe (Duyuru ekinde yer alan dilekçe doldurulacaktır)

- Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) 

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- İkametgâh ilmühaberi 

- Mezuniyet Belgesi (Onaylı Sureti) 

- Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak Heyet Raporu)

("Kazanılan anabilim dalında uzmanlık eğitimi yapmasında sakınca yoktur" ibaresinin raporda belirtilmesi gerekmektedir)

- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi 

- Adli Sicil Kaydı 

- Fotoğraf (6 adet)

- Mal Bildirim Formu

(İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir)

- Güvenlik Soruşturması Formu (2 adet ıslak imzalı nüsha hazırlanacaktır)

(İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir) 

 

HALEN BİR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞANLAR İÇİN

- Dilekçe (Duyuru ekinde yer alan dilekçe doldurulacaktır)

- Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) 

- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi  

- Diploma Fotokopisi 

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak Heyet Raporu)

("Kazanılan anabilim dalında uzmanlık eğitimi yapmasında sakınca yoktur" ibaresinin raporda belirtilmesi gerekmektedir)

- Fotoğraf (2 adet)

 

 

Dilekçe için tıklayınız.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik