Türkçe Bilim Dili Çalıştayı

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin 25. Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamında ‘Türkçe Bilim Dili Çalıştayı’ Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde 20 Kasım 2015 tarihinde Manisa Holiday Inn Otel’de ile düzenlenmiştir.

 

Çalıştay Ankara, Hacettepe, İstanbul, Uludağ, Ege, Balıkesir, Çanakkale, Akdeniz ve Manisa Celal Bayar Üniversiteleri’nden katılan öğretim üyeleri, doktora ve yüksek lisans öğrencileri ile lisans öğrencilerinden oluşan toplam 137 katılımcı ile gerçekleşmiştir.

 

Dil, duygu ve düşüncelerimizin aktarılmasını ve insanlar arasında iletişimi sağlayan en güçlü araçtır. Çağdaş uygarlık içinde varlığımızı sürdürebilmemiz, akıl, bilim ve sanat yoluyla elde ettiğimiz ulusal ve evrensel değerleri, kendi kültürel öz-değerlerimizle harmanlayarak ifade edebileceğimiz bir dil geliştirmemize bağlıdır. Bilimle uğraşanların kullandıkları dil, halkın dilinden farklıdır. Bilim dilinde terimler önemli yer tutar. Bilimsel kavramları karşılayan terim sözcükleri, karmaşık bir tanımı kısaca anlatabilir. Bilimsel bir yazıyı yazarken, bir kavramı aktarmak için terimleri kullanmak zorundayız. Düşüncelerimizi, anlamını kaybetmeden en iyi aktarmayı, kendi anadilimizi kullanarak yapabiliriz. Biyolojik bilimlerde ortak kullanımdaki terimlerin Türkçe karşılıklarının bulunması ve bunların yaygınlaştırılarak sürdürülmesinin sağlanması amacıyla bu çalıştay düzenlenmiştir.

 

Çalıştay Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Bilal-i Habeş GÜMÜŞ’ün açılış konuşmaları ile başlamıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi tanıtım filmi, Manisa ili tanıtım filmi ardından Dekan Prof. Dr. Ahmet VAR, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevinç İNAN, Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Petek KORKUSUZ konuşmaları ile çalıştay devam etmiştir.

Çalıştay sabah programında Prof. Dr. Yener AYTEKİN ‘Temel Bilimlerde Bilim ve Yazım Dili’; Prof. Dr. Aydın KÖKSAL ‘Bilim ve Yazın Dili Türkçe’ ve Prof. Dr. Ayşe İLKER ‘Türkçe Bilim Dili olmaya Yetkindir’ başlıklı sunumları gerçekleştirmişlerdir.

Çalıştay öğleden sonra programında Prof. Dr. Canan HÜRDAĞ’ın ‘Türkçe Bilim Dili Terminoloji’ sunumu sonrasında katılımcıların katkıları ile biyolojik bilimlerde terminoloji grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ortak kullanılabilecek bir terminoloji sözlüğü oluşturmak için 6 grup oluşturularak alfabetik sıralamaya göre gruplara terimler paylaştırılmış ve çalıştay başarılı bir şekilde sona ermiştir.

Sosyal program olarak Rektörlüğümüz tarafından sağlanan minibüsler ile Mevlevihane, Şifahane ve Tıp Tarihi Müzesi ve Ulu Cami gezileri yapılarak Manisa’mızın kültürel ve tarihi güzellikleri şehir dışından gelen konuklarımıza tanıtılmıştır.

Bir ülkenin bilim ve sanat çalışmalarında varlık gösterebilmesi için kendi geliştirdiği düşünce ve kuramlar ile kendine özgü bilim ortamları ve o bilim dalında, o ulusal kültürün izi bulunmalıdır.

Bir ülkenin gelişmişliği, o ülkenin ürettiği bilgi ve teknolojiyle paralellik gösterir. Bilgi ve teknoloji üretmek o ülkenin bilimsel ve teknik kaynaklarının zenginliği ile ilişkilidir. Gelişmiş ülkeler, kendi dillerinde olmayan bilim ve teknik kaynaklarını kendi dillerine kazandırarak diğer gelişmiş ülkelerin edindiği bilgilerden yararlanmayı amaçlarlar.

Biyolojik bilimler ve tıp fakültelerinde Türkçe’nin bilim dili olması için:

yeni kelimelerin Türkçe karşılıklarının bulunması ve kulanımının yaygınlaştırılması, bilim dalı, anabilim dalları, fakülte ve üniversite düzeyinde örgütlü bir şekilde sürekli çalışmaların yapılması, yazılı ve sözlü olarak tıp dilinde Türkçe terimlerin kullanılmasına öncelik verilmesi gerekliliğinin önemli olduğu vurgulanmıştır.

Çalıştay’ımız Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2015-163 no’lu proje kapsamında desteklenmiştir. Çalıştayımızın gerçekleşmesinde büyük destek ve katkıları olan Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ’ye, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Bilal-i Habeş GÜMÜŞ, Prof. Dr. Muzaffer TEPEKAYA, Prof. Dr. Birol KOVANCILAR’a

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği ve Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı adına teşekkür ederiz. 


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: 0 (236) 233 85 86

Telefon: 0 (236) 233 07 18

Faks     : 0 (236) 233 14 66

Adres   : Uncubozköy Yerleşkesi.

Mimar Sinan Bulvarı No:173  45030

Yunusemre- Manisa

Eposta  : tip@cbu.edu.tr

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik