MCBÜ Tıp Fakültesi

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Temsilcisi Seçim Takvimi

 

Öğr. Temsilcisi Seçim Süreci

Seçim Tarihi

Başvuru, Seçim Yer/Adresleri

1

Aday Başvurusu

01-17 Ekim 2018

Fakülte Evrak Kayıt Birimi

2

Adayların İlanı

19 Ekim 2018

Fakülte Web sayfasında ilan edilecektir.

3

Fakülte Temsilci Seçimi

14 Kasım 2018 Saat:12.30

Fakülte Yönetim Kurulu Toplantı Odası

4

Seçilen Fakülte/Enstitü Temsilcilerinin Rektörlüğe Bildirilmesi

16 Kasım 2018

Fakülte tarafından yapılacaktır.

5

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun Toplanması ve Organlarının Seçimi

26 Kasım 2018 Saat:10.30

RektörlükÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR 

Madde 5 - (Değişik:RG-31/10/2013-28807)

Bir yükseköğretim kurumunda Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir takvim, süre ve program esas alınarak ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

Madde 6 - Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.

NOT: Öğrencilerimizin oy kullanabilmeleri için kimlik belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Oy kullanan her öğrenciden imza alınacaktır.


DİLEKÇE ÖRNEĞİ


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik