Türkiye Patoloji Dernekleri Federasyonu Nöropatoloji Çalışma Grubu Bahar 2016 Bilimsel Çalıştayı  Yapıldı

Türkiye Patoloji Dernekleri Federasyonu Nöropatoloji Çalışma Grubu’nun Bahar 2016 Çalıştayı CBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Seminer Salonunda yapıldı. Nöropatoloji Çalışma Grubu Dönem Başkanı Prof Dr Aydın İŞİSAĞ’ın BAP Koordinasyon Biriminden aldığı toplantı projesi desteğiyle 30 Nisan-1 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlenen bilimsel toplantıya San Fransisco, Manisa, İzmir, Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya, Isparta, Konya ve Sivas’taki çeşitli üniversite ve eğitim-araştırma hastanelerinden 25 nöropatolog, proje ekibinden 5 uzman patolog ve DEÜ ile CBÜ Tıp Fakültesi Patoloji AD’ndan 8 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 38 uzman patolog/patoloji asistanı katıldı. Toplantıdaki oturumlarda Prof Dr Tarık Tihan (UCSF) DSÖ’nün yeni Santral Sinir Sistemi Tümörleri Sınıflandırması kitabındaki değişiklikleri, Prof Dr Aydın İşisağ (CBÜ) diffüz gliomlar hakkında bu sınıflamada yer alan moleküler yenilikleri ve Yrd Doç Dr Ayça Erşen (DEÜ) bu sınıflamadaki embriyoner tümörleri anlattılar. Ayrıca güncel 4 makale tartışıldı ve olgu sunumlarıyla bilimsel program bitirildi. Toplantının ikinci günü 5 saatlik bir Manisa içi rehberli kültür turu düzenlendikten sonra konuklar uğurlandı.

Çalıştay bilimsel ve kültürel anlamda son derece başarılı geçti ve katılanlarda iz bıraktı. CBÜ BAP Koordinasyon Biriminin sağladığı toplantı projesi desteğinin önemini ortaya koyan bu etkinlik, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalımızın, Tıp Fakültemizin, Üniversitemizin ve Manisa’nın tanıtımı yolunda kayda değer katkı sağladı.


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik