Fakültemiz Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı; Türk Tıbbi Patoloji camiasının çatı kuruluşu olan Patoloji Dernekleri Federasyonunun ilk kez açtığı eğitim akreditasyonu programına Ocak 2018'de başvurmuş  ve başvuru dosyası kabul edilerek Patoloji Dernekleri Federasyonu Tıbbi Patoloji Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu Başkanlığı tarafından 18.05.2018 tarihinde ziyaret edilmiştir.

Tıbbi Patoloji Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu Başkanlığının 08.10.2018 tarihinde yaptığı toplantıda Tıbbi Patoloji Anabilim Dalımızın gerekli koşulları sağladığı saptanarak Tıpta Uzmanlık Eğitimi 01.01.2024 tarihine kadar beş (5) yıl süreyle akredite edilmiştir.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı  tüm öğretim üyeleri, elemanları ve yardımcı personelin büyük bir özveri gösterdiği akreditasyon süreci, üniversitemiz ve fakültemizin desteği ve katılımıyla başarıyla sonuçlanmıştır.

Akreditasyon belgesi, 28. Ulusal Patoloji Kongresinde düzenlenen bir törenle Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydın İŞİSAĞ’a teslim edilmiştir.

Fakültemiz Mezuniyet Öncesi Eğitimi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalından sonra Tıbbi Patoloji Anabilim Dalımızın da Tıpta Uzmanlık Eğitimlerinin ulusal düzeyde akredite edilmiş olması gerek Üniversitemizin ve gerekse Fakültemizin prestijini, tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini artırmaktadır.

Tıbbi Patoloji Tıpta Uzmanlık Eğitimi akreditasyonu için Türkiye genelinde başvurabilen yalnızca 9 kurumdan başarılı olan 8 kurum içerisindedir. Hacettepe, Ankara, İstanbul, Ege, Marmara, Çukurova ve Akdeniz Üniversitelerinin Tıp Fakülteleri bünyesindeki Tıbbi Patoloji Anabilim Dallarının bulunması ve bunlardan birinin şartlı ve iki yıl süreyle akredite edilmesi konunun önemini artırmakta, bu eski ve köklü kurumlar içerisinde üniversitemizin Komisyon Başkanının deyimiyle "en çok hak eden kurum" olarak yer almış  olması ve Komisyonun değerlendirdiği 140 parametre içerisinde bildirdiği yalnızca üç kusurun bulunması gururumuzu artırmaktadır. 

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik