Öğrenci ve personel yemek fiyatlarındaki değişiklik

Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 09.09.2015 tarihinde 2015/20 sayılı XVI nolu  kararı  ile öğrenci ve personel yemek fiyatlarındaki değişikliğe ilişkin yazı  ve ekleri pdf dokümanı olarak aşağıda verilmiştir. 

Yemek fiyatları değişikliği

SKS yazı

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik