DÖNEM 1, DÖNEM 2 VE DÖNEM 3 ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE ;

      Fakülte Yönetim Kurulumuzun 17/06/2014 tarih ve 21 sayılı toplantısında alınan 5 nolu karar gereği;  alınan notun buçuklu olması durumunda buçuktan sonraki kısmın 0,01-049 arası olduğunda aynen kalmasına buçuktan sonraki kısım 0,50 ve üzeri olduğunda bir üst rakama tamamlanmasının uygunluğuna karar verildiğinden ortalaması 79.5 ve üzeri olan öğrencilerimiz final sınavından muaf olabileceğinden Dönem I ve II öğrencilerinin en geç
02 Haziran 2016 tarihine kadar Dönem III öğrencilerinin ise 09 Haziran 2016 tarihine kadar muafiyet dilekçelerini Dekanlık yazı işlerine  teslim etmeleri gerekmektedir.    
    Gereği için bilgilerinize sunulur.

Tıp Fakültesi Dekanlığı 


 

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik