Asistanlarımıza ait Tez yazım kılavuzu ve Asistan Karnelerini Anabilim Dalı bazında aşağıdaki listelerden temin edebilirsiniz. Asistan Karneleri kapak sayfalarında Üniversitemizin/Fakültemizin  tam adı (Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi ) ve yeni logosu olması gerekmektedir.
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik