KURUL SINAVLARINDA ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1.       Öğrenciler sınav başlama saatinden 20 dakika önce sınava girecekleri salonun önünde bulunmalıdır

2.       Kimliksiz hiçbir şekilde sınava girilemez.

3.       Öğrenciler ilan edilen oturma düzenine uygun olarak, kendisi için ayrılan yere oturmalıdır.

4.     Sınav salonuna sadece kimlik, kurşun kalem, silgi ve su getirilebilir. Bilgi depolama, işleme, iletme işlevi olan (cep telefonu, ipad, tablet pc, telsiz, bluetooth, hesap makinesi vb.) cihazlar ve çanta, kitap, ders notu gibi eşyalarla ile sınav salonuna girilemez. Bu tip cihazları veya eşyaları sınav salonuna sokmak kopya çekmeye teşebbüs olarak nitelendirilir. Kopya çeken veya çekme teşebbüsünde bulunan öğrenci için tutanak tutulur ve ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

5.   Önceden belirlenen bazı sınavlarda sadece dört işlem yapan basit hesap makineleri kullanılabilir. Cep telefonları kesinlikle hesap makinesi olarak kullanılamaz.

6.       Oturma düzeninde, sıra numarasının yanında belirtilen türde kitapçık dışında bir soru kitapçığı kullanılamaz.

7.     Öğrenciler cevap kağıtları üzerinde ad soyad, öğrenci numarası, kitapçık türü, sınıf ve sınav numarası bölümlerini tam ve eksiksiz olarak kodlamak ve kağıda imza atmak zorundadır.

8.       Sınav başlama saatinden itibaren ilk 30 dakika içinde sınav salonuna girilebilir. Daha sonra gelen öğrenci (ler) sınava alınmaz.

9.      Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika boyunca sınav salonundan ayrılamazlar. Sınavını bitiren öğrenciler son 15 dakika boyunca sınavın bitimini ve görevlilerin sınav kağıtlarını toplama işlemini tamamlanmasını beklerler.

10.  Sınav sırasında yazım/basım hataları salon görevlilerine iletilir. Bunun dışında sorularla ilgili soru sormak, öneri ve itirazda bulunmak, sınav görevlileri ile kısık sesle konuşmak yasaktır. Sorularla ilgili itirazlar Geri Bildirim toplantısında Kurul Başkanına gerekçesi belirtilerek yazılı olarak iletilir.

11.   Sınav sırasında; diğer öğrencilerle kalem, silgi vb. şeyler alıp vermek, konuşmak ve sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmak kesinlikle yasaktır.

12.  Sınav sırasında salon başkanı veya gözlemciler eşliğinde dahi (Üniversite Hastanesi'nden alınmış raporu olanlar hariç) salon dışına çıkılamaz, salon dışına çıkan öğrenci tekrar içeri alınmaz.

13.   Sınav kitapçığının tamamı veya bir bölümü sınav salonundan çıkarılamaz. Çıkaranlar hakkında kopya işlemi yapılır.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik