6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 2. maddesi ve Çalışanların İş Sağlığı Eğitimlerinin Usul ve Esaslarına Ait Yönetmeliği’nin 11. Maddesi, kamu ve özel sektöre ait bütün iş yerlerinde stajyer öğrenciler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlara faaliyet konularına bakılmaksızın İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmesini kapsamaktadır. Fakültemiz Dönem 3 öğrencilerine 05 Haziran 2017 tarihinde Dönem 3 amfisinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Oryantasyon Eğitimi” verilecektir. Eğitime katılım zorunlu olup, eğitime katılmayanlar yasa gereği 2017-2018 eğitim dönemi staj gruplarına başlayamayacaklardır.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik