Aİle Hekİmlİğİ AnaBİlİm Dalı

AİLE HEKİMLİĞİNİN TANIMI VE İLKELERİ:

Aile Hekimliği kendine özgü ve kanıta dayalı temeli olan akademik bir tıp disiplinidir. Aile hekimliği; birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve ileri yaş gibi yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, cinsiyet, yakınma, hastalık gibi herhangi bir ayırım yapmaksızın, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile karşılaşılabilecek tüm sağlık sorunlarının birinci basamakta erken tanı, tedavi, izlem ve rehabilitasyonuna yönelik olarak, tıp etiği ilkeleri ile uyum içinde çağdaş, nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinmiş olmayı gerektiren bir uzmanlık dalıdır.

Aile Hekimliği uzmanları da bu disiplinin ilkeleri doğrultusunda klinik uygulamalı eğitim almış birinci basamak yönelimli uzman hekimlerdir. Aile Hekimliği uzmanları bireylere kapsamlı ve sürekli sağlık hizmeti sunmaktan sorumludurlar. Aile Hekimliği tıp disiplinind, bireyler doğum öncesi dönemden başlayıp ölüme kadar devam eden tüm yaşamları boyunca takip edilir. Böylece bireylere sağlık hizmeti sunumunda süreklilik sağlanır.

Aile Hekimliği tıp disiplini, sağlık hizmeti sunumunda bireyin yanı sıra daha geniş anlamda topluma karşı sorumlu olduğunu da kabul eder. Sağlık sorunları, bedensel, ruhsal, toplumsal ve kültürel boyutları ile ele alınır ve tüm bu boyutlara göre aile hekimi tarafından eş zamanlı olarak değerlendirilerek uygun çözümler üretilir.

Anabilim dalı web sayfası

Öğretİm ÜYelerİmİz

KARE KARE BİZ
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik