Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Sempozyumu

Celal Bayar Üniversitesi tarafından her yıl ekim ayı içinde düzenlenen güncel bir konunun ana tema olarak belirlendiği “ Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Sempozyumu” nun  bu yıl üçüncüsü yapılacaktır. Bu yılın konusu '' DNA Hasarı ve Tümörden Kaçış Mekanizmalarında Kök Hücrenin Rolü’'olarak belirlenmiştir.
Sempozyumda poster ve sözlü bildirilere yer verilecek olup, kendi alanlarında yetkin kişiler ile genç araştırmacıların bilimsel ortamda bilgi paylaşımı, yeni ve ortak proje fırsatlarının oluşumuna katkı vermesi adına herkesi davet eder saygılar sunarız.
Sempozyum Organizasyon Komitesi

Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi kokhucre.cbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik