Tıp Fakültesi 3. Asistan Meclisi

Değerli Öğretim Üyeleri ve Asistan Arkadaşlar;

29 Haziran Çarşamba günü saat 12.30'da Tıp Fakültesi Seminer Salonunda "3. Tıp Fakültesi Asistan Meclisi “yapılacaktır. Tıpta Uzmanlık Öğrencilerine ve Yandal Uzmanlık Öğrencilerine yönelik bu mecliste, "serbest kürsü" konsepti amaçlanmıştır.

Tıp Fakültemizin asli amacı olan eğitim verme durumumuzun eğitim veren ve eğitim alan taraflarca yeterince değerlendirilebilmesi ve gelecek dönemlerin stratejisinin doğru belirlenebilmesi için bu meclisin, asistanlarımız açısından geniş katılım ile gerçekleşmesi çok önemlidir. 

Bu nedenle tüm öğretim üyesi arkadaşlarımızın asistanlarını bu meclise yönlendirmelerini önemle rica ederim. 

Prof.Dr.S.Sami İLKER

Dekan

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik